Бюджет 2020г.

Бюджет 2020г.

ПЛАН БЮДЖЕТ 2020г.

Информация за изпълнение на бюджета за първо тримесечие – 2020г.

 

 

 

 

 

 

 

Информация за изпълнение на Бюджет за второ тримесечие- 2020г.

 

Информация за изпълнение на бюджета за трето тримесечие – 2020г.

 

 

 

 

 

 

 

Информация за изпълнение на Бюджет за четвърто тримесечие на 2020 г.