Мото
head

ГРАФИЦИ

График НВО ІV и VІІ клас 2018-2019г.

Изходни нива прогимназиален етап ІІ учебен срок на учебната 2018 – 2019г.

График за допълнителен час на класа в начален етап ІІ учебен срок на учебната 2018 -2019г.

График за допълнителен час на класа в прогимназиален етап ІІ учебен срок на учебната 2018 -2019г.

График за консултации с ученици в прогимназиален етап ІІ учебен срок на учебната 2018 -2019г.

График за консултации с ученици в начален етап ІІ учебен срок на учебната 2018 – 2019г.

График класни работи прогимнацзиален етап

График контрлолни работи прогимназиален етап за ІІ срок на учебната 2018 -2019г.

График контролни работи в начален етап за ІІ срок на учебната 2018 – 2019г.

Изходни нива начален етап за ІІ учебен срок на учебната 2018 – 2019г.

Консултации в ГЦУОД

График за провеждане на спортни дейности за ІІ учебен срок

Спортен календар за учебната 2018 -2019 г.