Мото
head

ГРАФИЦИ

График на родителските срещи в началото на II срок на учебната 2017-2018 г.

График за допълнителен час на класа в начален етап за ІІ срок на учебната 2017 -2018 година

График за консултации в начален етап за ІІ срок на учебната 2017 – 2018 година

График за консултации с ученици в прогимназиален етап за ІІ срок на учебната 2017 – 2018 година

График за провеждане на класни работи в прогимназиален етап за ІІ срок на учебната 2017 – 2018 година

График контролни работи и изходни нива начален етап

График контролни работи и изходни нива прогимназиален  етап

График за допълнителен час на класа в прогимназиален етап за ІІ срок на учебната 2017 – 2018 година

График  на Главните  дежурни учители за учебната 2017 – 2018 година

График на етажните дежурни в прогимназиален етап за ІІ срок на учебната 2017 – 2018 година

График на етажните дежурни в начален етап за ІІ срок на учебната 2017 – 2018 година

График за натовареността на компютърния кабинет с часове по ИТ за втория учебен срок на учебната 2017-2018 г.

График за провеждане на учебния  час  за спортни дейности