Мото
head

ГРАФИЦИ

График на заметсник директорите

График за консултации с ученици в прогимназиален етап за I срок на учебната 2016-2017 година

График законсултации с ученици в начален етап за I срок на учебната 2016-2017 година

График за провеждане на родителски срещи за втори срок на учебната 2016-2017 година

График за провеждане на класни работи в прогимназиален етап за I срок на учебната 2016-2017 година

График на заетоста на компютърните кабинети

График на дежурните учители по етажи – начален етап за II учебен срок през учебната 2016-2017  година

График за дежурство в спортен корпус през учебна 2016-2017 година

График за допълнителен час на класа в начален етап за II срок на учебната 2016-2017 година

График за консултации на ученици в начален етап през II срок на учебната 2016-2017 година

График на начален етап за провеждане на контролни работи и изходни нива за II срок на учебната 2016-2017 година

График за провеждане на контролни работи и изходни нива в прогимназиален етап за II срок на учебната 2016-2017 година

График за провеждане на класни работи в прогимназиален етап през II срок на учебната 2016-2017 година

График за консултации с ученици в прогимназиален етап за II срок на учебната 2016-2017 година

График за допълнителен час на класа в прогимназиален етап за II срок на учебната 2016-2017 година

График за провеждане на учебния час по спортни дейности в I и V клас и за учебния час по ФВС, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито във II, III, IV, VI и VII клас

График за изследване на училищната готовност на деца от подготвителни групи към детски градини