Мото

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Годишен план на училището 2019 – 2020г

Училищен учебен план Іа клас

Училищен учебен план Іб клас

Училищен учебен план Ів клас

Училищен учебен план Іг клас

Училищен учебен план ІІа клас

Училищен учебен план ІІб клас

Училищен учебен план ІІв клас

Училищен учебен план ІІІа клас

Училищен учебен план ІІІб клас

Училищен учебен план ІІІв клас

Училищен учебен план ІІІг клас

Училищен учебен план ІVа клас

Училищен учебен план ІVб клас

Училищен учебен план ІVв клас

Училищен учебен план ІVг клас

Училищен учебен план ІVд клас

Училищен учебен план Vа клас

Училищен учебен план Vб клас

Училищен учебен план Vв клас

Училищен учебен план Vг клас

Училищен учебен план VІа клас

Училищен учебен план VІб клас

Училищен учебен план VІв клас

Училищен учебен план VІг клас

Училищен учебен план VІІа клас

Училищен учебен план VІІб клас

Училищен учебен план VІІв клас

Училищен учебен план VІІг клас

 

Спортен календар 2019-2020г.