Мото

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2020 -2021г.

Училищен учебен план Іа клас

Училищен учебен план Іб клас

Училищен учебен план Ів клас

Училищен учебен план Іг клас

 

Училищен учебен план ІІа клас

Училищен учебен план ІІб клас

Училищен учебен план ІІв клас

Училищен учебен план ІІг клас

 

Училищен учебен план ІІІа клас

Училищен учебен план ІІІб клас

Училищен учебен план ІІІв клас

 

Училищен учебен план ІVа клас

Училищен учебен план ІVб клас

Училищен учебен план ІVв клас

Училищен учебен план ІVг клас

 

Училищен учебен план Vа клас

Училищен учебен план Vб клас

Училищен учебен план Vв клас

Училищен учебен план Vг клас

 

Училищен учебен план VІа клас

Училищен учебен план VІб клас

Училищен учебен план VІв клас

Училищен учебен план VІг клас

 

Училищен учебен план VІІа клас

Училищен учебен план VІІб клас

Училищен учебен план VІІв клас

Училищен учебен план VІІг клас