Обучение

ЕДИННА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ “ДИГИТАЛНА РАНИЦА”

 

На 24.02.2023 г. в Актовата зала на ОУ „Свети княз Борис І“ – град Бургас се проведе вътрешноинституционална квалификация на педагогическите специалисти на тема: „Дигитална раница“.

Господин Иванов, директор представи единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание, създадена по проект „Образование за утрешния ден“ и МОН – „Дигитална раница“, която е предпоставка при решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава.

Платформата предлага:

  • богат набор от дигитално образователно съдържание;
  • бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи;
  • домашни, самотоятелни работи, оценки, присъствия – всичко на едно място;
  • позволява на на учителите да създават свое дигитално образователно съдържание, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал;
  • фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик;
  • бърз обмен на идеи и образователно съдържание между учителите от всички образователни институции.

На 27.02.2023 г. в ОУ „Свети княз Борис І“ – град Бургас се проведоха срещи с родителите за запознаването им с единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“.

Платформата предлага онлайн уроци, богат учебен материал, представен под формата на дигитални уроци за ученици от І до ХІІ клас.

Тя служи като информационен портал за родители. Позволява им да следят обучителния процес на своите деца и да достъпват актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа.

Платформата предлага на учениците достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание.