Мото

Прием в подготвителна група и първи клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

 

Заповед прием в ПГ и Първи клас

 

Подготвителна група – г-жа Катя Кръстева

Прием в ППГ

Заявление ППГ

Списък на децата – ППГ за учебната 2020/2021г.- учител Катя Кръстева

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020- 2021 ГОДИНА

 

Уважаеми родители,

Във връзка с прием на деца в I клас в ОУ „Свети княз Борис I“, в условията на извънредно положение Ви информирам, че при получаване на заявление за записване на електронната Ви поща е необходимо да направите следното:

  • от 05.06. до 12.06.2020 г. вкл:
  1. да заявите на посочените телефони желание за записване в I клас в училището;
  2. да съобщите личните данни на детето си /трите имена и ЕГН/;
  3. да изпратите на електронния адрес на училището попълненото заявление за записване /сканирано и подписано/, както и сканирани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон.
  4. след нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа трябва на място в училището да представите всички документи доказващи посочените преференции в регистрационния талон.

 

Класни ръководители на бъдещите първи класове – учебна 2020/2021 година

I А клас (Английски език)  – г-жа Олга Данданова  

I Б клас (Руски език) – г-жа Тянка Вълчанова 

I В клас(Английски език)  – г-жа Диана Кирчева           

   І Г клас (Английски език)  – г-жа Радостина Генова

Родителска среща за бъдещите първокласници  /датата ще бъде обявена допълнително/.

Организация прием  – Първи клас

 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 година

Заявление І клас

Декларация

Декларация информирано съгласие