Мото
head

Прием в подготвителна група и първи клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019- 2020 ГОДИНА.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка  с предстояща процедура за прием на ученици в І клас през
учебната 2019/2020г.  в ОУСвети княз Борис І

на 18.04.2019г. от 18:00 ч. в Актовата зала ще се състои първата
родителска среща между учители и родители
на бъдещите първокласници.

Очакваме Ви!

Класни ръководители на бъдещите първи класове – учебна 2019/2020 година

    • I “А” КЛАСг-жа Ирина Стойчева
    • I “Б” КЛАС – г-жа Недялка Тодорова
    • I “В” КЛАС – г-жа Росица Юрукова
    • I “Г” КЛАС – г-жа Нели Бакърджиева

 

Заявление за записване в ППГ за учебната 2019 – 2020 година

 Подготвителна група – г-жа Катя Кръстева

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

Заповед – Прием в ПГ

Заповед – Прием в І клас

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 година

Заявление за записване в първи клас за учебната 2019 – 2020 година

Д Е К Л А Р А Ц И Я за информирано съгласие

ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано ЗЗЛД

Заявление за Избираеми учебни часове І – ІV

Заявление за Избираеми учебни часове V- VI

Заявление за посещаване на група за целодневна организация на учебния ден

Заявления за участие в учебен час по спортни дейности