Мото

Прием в подготвителна група и първи клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

 

Приeм в ППГ 2021-2022 г.

Прием в I клас 2021-2022 г.

 

Подготвителна група – г-жа Катя Кръстева

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 ГОДИНА

 

 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 година

Заявление І клас

Декларация

Декларация информирано съгласие