От 10.04.2024 г. до 24.04.2024 г. е първи етап за прием в подготвителната група за новата учебна 2024/2025 година.