Мото
head
  • Начало
  • Прием в подготвителна група и първи клас

Прием в подготвителна група и първи клас

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ГРАФИК за изследване на училищната готовност на деца от подготвителни групи към ДГ

ЗАПОВЕД № 826 от 30.04.2018 г. за организация на приема на ученици в I клас за учебната 2018-2019 година

ЗАПОВЕД № 828 от 30.04.2018 г. утвърден училищен план прием на ученици в I клас в ОУ „Свети княз Борис I“ за учебната 2018-2019 г.

първи клас 18-19 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 година

Декларация ЗЗЛД – 1

Декларация ЗЗЛД – 2

Заявление за записване в първи клас за учебната 2018-2019 година

Заявление за Избираеми учени часове по БЕЛ и Математика

Заявление за посещаване на група за целодневна организация на учебния ден

Заявления за участие в учебен час по спортни дейности