Мото
head
 • Начало
 • Ритуали, символи и тържества

Ритуали, символи и тържества

 

Чл. 20 /1/ Изборът на знаменните групи се извършва при спазване на следните правила:

 1. за националното знаме на Република България – издига се от изявен ученик от прогимназиален етап с високи постижения в учебната и/или извънучебната дейност, избран от заседание на ПС;
 2. за знамето на училището – в състава на знаменната група влизат ученици от VI клас с високи постижения в учебната и/или извънучебната дейност, отличен успех над 5.50, без наложени наказания и отлично поведение.
 3. смяната на знаменната група за знамето на училището става в края на учебната година с ученици от VI клас;
 4. учениците, участващи в знаменните групи, се избират на заседание на ПС по предложение на класните ръководители и се вписват в летописната книга на училището.

/2/ Знаменните групи имат следната униформа:

 1. За момичета: черна пола, бяла риза или блуза с къс или дълъг ръкав от непрозрачна материя с емблемата на училището, черни обувки, трикольорна лента.
 2. За момчета: черен панталон, бяла риза или блуза с къс или дълъг ръкав с емблемата на училището, черни обувки, трикольорна лента.

/3/ Ритуали по посрещане на знамената:

 1. мястото на провеждане на ритуалите спортната площадка на училището или на друго място в зависимост от сценария на тържеството.
 2. националният флаг се издига под звуците на химна на Република България;
 3. знамето на училището се посреща в съпровод на химна на училището;

/4/ Календарният план за празниците и тържествата се утвърждава от ПС и е част от Годишния комплексен план на училището.

 1. Комисиите, отговорящи за тържествата, предлагат проекто-сценарий на заседание на ПС една седмица преди откриване на учебната година и един месец преди провеждане на тържества и спортни мероприятия.
 2. Учителите по физическо възпитание и спорт построяват учениците в зависимост от акцента на тържеството и провеждат репетиции със знаменните групи за посрещане и изпращане на знамената.
 3. Учителят по изобразително изкуство и учителите в ГЦОУД отговарят за украсата.

/5/ За всички тържества се уведомява РДВР и се изисква тяхното съдействие.