Мото

КОНТАКТИ

Име, фамилия длъжност телефон факс
Александър Иванов
Директор 056/846052 056/846052
Диана Жекова

 

Зам.-директор  УД 056/846053
Зам.-директор АСД 056/846053
Анна Кожухарова ЗАС 056/846054 056/846054
Контакти за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция: ou_svkniazboris@abv.bg