Мото
head

КОНТАКТИ

Име, фамилия длъжност телефон факс
Галина Жишева Директор 056/846052 056/846052
Диана Жекова Зам.-директори  УД 056/846053
Живка Гергова Зам.-директор АСД 056/846053
Анна Кожухарова ЗАС 056/846054 056/846054
Контакти за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция: ou_svkniazboris@abv.bg