Мото
head

Начален етап на обучение

Подготвителна група

ПГ – Катя Кръстева

Начален етап

Главен учител: Мария Стоянова Караиванова

Класни ръководители

I а – Румяна Кръстева

I б – Антония Терзиева

I в – Мария Караиванова

IІ а – Елисавета Иванова

IІ б – Соня Денева

IІ в – Галина Русева

IІ г – Илияна Христова

IІ д – Теодора Салабашева

IIІ а – Олга Данданова

IIІ б – Светла Гълъбова

IIІ в – Тянка Вълчанова

IIІ г – Росица Мирчева

ІІІ д – Диана Кирчева

IV а – Недялка Тодорова

IV б – Величка Стоева

IV в – Росица Юрукова

IV г – Нели Бакърджиева

IV д – Ирина Стойчева

 

 

МО на учителите от начален етап, ПГ и ГЦОУД;

            Председател: Мария Караиванова – главен учител

            Членове: Диана Шперова – Кирчева, Катя Кръстева