Мото

Начален етап на обучение

Подготвителна група

ПГ – Анна Иванова

Начален етап

Главен учител:

Росица Юрукова

Класни ръководители

I а – Теодора Салабашева

I б – Илияна Казлачева

I в – Мариана Христова

 

IІа – Олга Данданова

IІ б – Тянка Вълчанова

IІ в – Диана Кирчева

IІ г – Радостина Генова

 

IІІ а –  Ирина Стойчева

IІІ б –  Недялка Тодорова

IІІ в –  Росица Юрукова

ІІІ г – Нели Бакърджиева

 

IV а – Румяна Кръстева

IV б – Антония Терзиева

IV в –  Надя Петрова

 

МО на учителите от начален етап

Председател: Росица Юрукова

МО на учителите от ГЦОУД;

 Председател: Ваня Найденова