Мото

Начален етап на обучение

Подготвителна група

ПГ – Катя Кръстева

Начален етап

Главен учител:

Росица Юрукова

Класни ръководители

Iа – Олга Данданова

I б – Тянка Вълчанова

I в – Диана Кирчева

I г – Радостина Генова

 

а –  Ирина Стойчева

б –  Недялка Тодорова

в –  Росица Юрукова

ІІ г – Нели Бакърджиева

IІІ а – Румяна Кръстева

IІІ б – Антония Терзиева

IІІ в –  Анна Петрова

IV а – Таня Цонева

IV б – Мариана Христова

IV в – Илияна Казлачева

IV г – Теодора Салабашева

 

МО на учителите от начален етап

Председател: Росица Юрукова

МО на учителите от ГЦОУД;

 Председател: Ваня Найденова