Мото
head

Начален етап на обучение

Подготвителна група

ПГ – Кръстева

Начален етап

Главен учител: Мария Стоянова Караиванова

Класни ръководители

I а – Елисавета Иванова

I б – Люси Гайдарджиева

I в – Радостина Генова

I г – Илияна Христова

I д – Теодора Салабашева

II а – Олга Данданова

II б – Светла Гълъбова

II в – Тянка Вълчанова

II г – Росица Мирчева

ІІ д – Диана Кирчева

III а – Недялка Тодорова

III б – Величка Стоева

III в – Росица Юрукова

III г – Нели Бакърджиева

III д – Ирина Стойчева

IV а – Коска Терзиева

IV б – Пепи Атанасова

IV в – Мария Караиванова

IV г – Румяна Кръстева

 

МО на учителите от начален етап, ПГ и ГЦОУД;

            Председател: Мария Караиванова – главен учител

            Членове: Диана Шперова – Кирчева, Катя Кръстева