Мото
head

Начален етап на обучение

Подготвителна група

ПГ – Катя Кръстева

Начален етап

Главен учител: 

Класни ръководители

I а –  Ирина Стойчева

I б –  Недялка Тодорова

I в –  Росица Юрукова

І г – Нели Бакърджиева

IІ а – Румяна Кръстева

IІ б – Антония Терзиева

IІ в –  Анна Петрова

IIІ а – Таня Цонева

IIІ б – Мариана Христова

IIІ в – Галина Русева

IIІ г – Теодора Салабашева

IV а – Олга Данданова

IV б – Светла Гълъбова

IV в – Тянка Вълчанова

IV г – Росица Мирчева

IV д – Диана Кирчева

 

 

МО на учителите от начален етап, ПГ и ГЦОУД;

            Председател: Росица Юрукова

            Членове: Диана Шперова – Кирчева, Катя Кръстева