Мото

  • Начало
  • Обучение
  • План за работа на КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците в училище

План за работа на КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците в училище