Мото

Прогимназиален етап на обучение

Главен учител: Йонка Милева

Класни ръководители

V  а – Ганка Домусчиева

V б – Иванка Първинска

V в – Катя Паунова

V г – Драгна Стамболийска

VІ  а – Галина Металкова

VІ б – Весела Вълчева

VІ в –  Карина Щерева

VІ г – Йонка Милева

VІІ а – Диана Германова

VІІ б – Желязко Дочев

VІІ в –  Леонтина Дамянова

VІІ г -Даниела Недялкова

 

 

ОТГОВОРНИЦИ ПО МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ

МО на учителите по Български език и литература;

Председател: Весела Вълчева

МО на учителите по Природни науки и екология, Обществени науки и гражданско образование;

Председател: Стефка Павлова

МО на учителите по Изобразително изкуство, Музика, Домашна техника и икономика, Технологии и предприемачество и Физическо възпитание и спорт;

Председател: Галина Металкова

МО на учителите по чуждоезиково обучение;

Председател: Валентина Костова

МО на учителите по математика и ИТ;

Председател: Карина Щерева

МО на класните ръководители;

Председател: Весела Вълчева

Координатор на МО в прогимназиален етап – Йонка Милева – главен учител