Мото
head

Прогимназиален етап на обучение

Главен учител: Йонка Милева

Класни ръководители

V  а – Галина Металкова

V б – Весела Вълчева

V в –  Карина Щерева

V г – Йонка Милева

VІ а – Димитринка Вълчева

VІ б – Желязко Дочев

VІ в –  Леонтина Дамянова

VІ г -Даниела Недялкова

VIІ а – Катя Паунова

VIІ б – Иванка Първинска

VIІ в- Ганка Домусчиева

VІІ г- Драгна Стоянова

ОТГОВОРНИЦИ ПО МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ

МО на учителите по Български език и литература;

Председател: Весела Вълчева

МО на учителите по Природни науки и екология, Обществени науки и гражданско образование;

Председател: Стефка Павлова

МО на учителите по Изобразително изкуство, Музика, Домашна техника и икономика, Технологии и предприемачество и Физическо възпитание и спорт;

Председател: Галина Металкова

МО на учителите по чуждоезиково обучение;

Председател: Валентина Костова

МО на учителите по математика и ИТ;

Председател: Карина Щерева

МО на класните ръководители;

Председател: Весела Вълчева

Координатор на МО в прогимназиален етап – Йонка Милева – главен учител