Мото
head

Прогимназиален етап на обучение

Главен учител: Йонка Милева

Класни ръководители

V а – Катя Паунова

V б – Иванка Първинска

V в – Ганка Домусчиева

V г – Драгна Стоянова

VI а – Йонка Милева

VI б – Карина Щерева

VI в- Весела Вълчева

VII а – Леонтина Дамянова

VII б – Галина Металкова

VII в – Димитринка Вълчева

ОТГОВОРНИЦИ ПО МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ

МО на учителите по Български език и литература;

Председател: Весела Вълчева

МО на учителите по Природни науки и екология, Обществени науки и гражданско образование;

Председател: Росица Карадимова

МО на учителите по Изобразително изкуство, Музика, Домашна техника и икономика, Технологии и предприемачество и Физическо възпитание и спорт;

Председател: Галина Металкова

МО на учителите по чуждоезиково обучение;

Председател: Валентина Костова

МО на учителите по математика и ИТ;

Председател: Карина Щерева

МО на класните ръководители;

Председател: Весела Вълчева

Координатор на МО в прогимназиален етап – Йонка Милева – главен учител