Мото

Прогимназиален етап на обучение

Главен учител: 

Класни ръководители

V а – Марислава  Михова

V б –  Диана Германова

V в –  Желязко Дочев

V г – Леонтина Дамянова

VІ  а – Ганка Домусчиева

VІ б – Иванка Първинска

VІ в – Катя Паунова

VІ г – Драгна Стамболийска

VІІ  а – Галина Металкова

VІІ б – Весела Вълчева

VІІ в –  Карина Щерева

VІІ г – Йонка Милева

 

ОТГОВОРНИЦИ ПО МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ

МО на учителите по Български език и литература;

Председател: Весела Вълчева

МО на учителите по Природни науки и екология, Обществени науки и гражданско образование;

Председател: Стефка Павлова

МО на учителите по Изобразително изкуство, Музика, Домашна техника и икономика, Технологии и предприемачество и Физическо възпитание и спорт;

Председател: Галина Металкова

МО на учителите по чуждоезиково обучение;

Председател: Валентина Костова

МО на учителите по математика и ИТ;

Председател: Карина Щерева

Координатор на МО в прогимназиален етап – Карина Щерева