Мото
head

Прогимназиален етап на обучение

Главен учител: Йонка Милева

Класни ръководители

V  а – Димитринка Вълчева

V б – Величка Димитрова

V в – Леонтина Дамянова

V г – Даниела Недялкова

VІ а – Катя Паунова

VІ б – Иванка Първинска

VІ в – Ганка Домусчиева

VІ г – Драгна Стоянова

VIІ а – Йонка Милева

VIІ б – Карина Щерева

VIІ в- Весела Вълчева

 

ОТГОВОРНИЦИ ПО МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ

МО на учителите по Български език и литература;

Председател: Весела Вълчева

МО на учителите по Природни науки и екология, Обществени науки и гражданско образование;

Председател: Росица Карадимова

МО на учителите по Изобразително изкуство, Музика, Домашна техника и икономика, Технологии и предприемачество и Физическо възпитание и спорт;

Председател: Галина Металкова

МО на учителите по чуждоезиково обучение;

Председател: Валентина Костова

МО на учителите по математика и ИТ;

Председател: Карина Щерева

МО на класните ръководители;

Председател: Весела Вълчева

Координатор на МО в прогимназиален етап – Йонка Милева – главен учител