Мото
head
  • Начало
  • Обучение
  • График за организация на учебния ден и седмично учебно разписание в начален и прогимназиален етап през I срок на учебната 2018 – 2019 година

График за организация на учебния ден и седмично учебно разписание в начален и прогимназиален етап през I срок на учебната 2018 – 2019 година