Мото

В помощ на ученика

1320416749


Уважаеми родители и ученици,

От прикачения файл може да се запознаете със задължителната литература по БЕЛ за следващ клас.

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ!

Списък препоръчана литертура 5 клас

Списък и домашна БЕЛ – 6 клас

Списък препоръчана литература БЕЛ 6 клас

Препоръчана_литература_7_клас     Речници

Български правописен речник

Български тълковен речник

Български синонимен речник

Интернет речник на компютърни термини

Проверка на знанията по правопис

Римуване online

Българо – английски речник / двупосочен

Online преводач 

За часа по БЕЛ                

http://www.myschoolbel.info/For_students.html

 

За часа по Математика

 http://www.math10.com/bg/                    http://www.solemabg.com/Sam.htm

 

За часа по Английски език

http://www.ezicionline.com/index.php?page=eng

За часа по География 

http://geoschool.info/        http://geografiabg.start.bg/

 

За часа по История           

   http://istoriabg.start.bg/

http://www.bg-history.info/

 

За часа по Биология и Химия 

   http://ucha.se/    

http://www.domashno.bg/

 

За часа  по Информационни Технологии               

EXCEL    http://itcourse.integra.bg/module3/index.htm

 

WORD        http://itcourse.integra.bg/module2/index.htm

POWER POINT

http://193.192.57.240/po/courses/2009/ikonomicheska%20informatika%20-%20Marieta%20Naumova/ebook/index-1.html

 

РЕЧНИК ПО ИТ

http://lml.bas.bg/~anton/linux/rechnik.html