Мото

В помощ на учителя

26117                

 Ново!!!
Департамент за информация и усъвършенстване на учители – Информация за придобиване на ПКС и други курсове за квалификация.
Сайт на учителите – новатори – В него можете да намерите идеи как да направите вашия урок по-атрактивен и интересен.
Интерактивни продукти за обучение по английски език и компютърни умения – Могат да намерят приложения във вашата педагогическа практика.
Сайт за обучение по Български език и литература – с много методически разработки.
Математика за всеки – В помощ на ученици, учители и родители; Съдържа електронни учебници, задачи от състезания, олимпиади и кандидат-студентски изпити.
Полезни връзки – електронни учебни материали.