Мото

Прием в подготвителна група и първи клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

 

Приeм в ППГ 2021-2022 г.

Прием в I клас 2021-2022 г.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021- 2022 ГОДИНА

 

 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 година

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото записване на децата в І клас за учебната 2021 – 2022 г. Ви информираме, че необходимите документи са качени в сайта на училището в раздел „Прием“, документи за записване в І клас. За Ваше удобство и пестене на време можете да ги изтеглите, попълните и в периода от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. да ги представите в училището. Необходими към публикуваните в сайта са:

  • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  • копие от акт за раждане;
  • копие на лична карта или удостоверение за постоянен/настоящ адрес, съвпадащ с подадения адрес в електронния формуляр за прием;
  • всички други документи, доказващи съответни предимства, декларирани в регистрационната форма.

Уважаеми родители и през 2021 -2022 година ще продължи ранното чуждоезиково обучение по Английски език за деца от ППГ и за учениците от І клас. То се провежда 2 пъти в седмицата по 1 учебен час след задължителните часове в ОУ „Св. княз Борис І“ от учител към ЦПЛР – Бургас. За целта е необходимо родителите да попълнят заявление и декларация по предоставения образец. Обучението е само по заявено желание.

Заявление І клас

Декларация

Декларация информирано съгласие

ЗАЯВЛЕНИЕ ИУЧ

Зaявление Английски eзик 1 клас

ЗАЯВЛЕНИЕ спортни дейности

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЦОУД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧЕН ЛЕКАР