Мото

Прием в подготвителна група и първи клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

План – прием ППГ 2022-2023г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 година

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото записване на децата в І клас за учебната 2022 – 2023 г. Ви информираме, че необходимите документи са качени в сайта на училището в раздел „Прием“, документи за записване в І клас. За Ваше удобство и пестене на време можете да ги изтеглите, попълните и в периода от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г. , от 8.00 до 16.30 часа да ги представите в училището. Необходими към публикуваните в сайта са:

  • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  • копие от акт за раждане;
  • копие на лична карта или удостоверение за постоянен/настоящ адрес, съвпадащ с подадения адрес в електронния формуляр за прием;
  • всички други документи, доказващи съответни предимства, декларирани в регистрационната форма
  • ще се допуска по един родител за записване на детето;
  • с предимство ще бъдат родителите, които предварително са попълнили необходимите документи;
  • училището не предоставя копирни услуги

Уважаеми родители и през 2022 2023 година ще продължи ранното чуждоезиково обучение по Английски език за учениците от І клас. То се провежда 2 пъти в седмицата по 1 учебен час след задължителните часове в ОУ „Св. княз Борис І“ от учител към ЦПЛР – Бургас. За целта е необходимо родителите да попълнят заявление и декларация по предоставения образец. Обучението е само по заявено желание.

Заявление

Декларация информирано съгласие

Декларация родители

Характеристика

Заявление Английски език

Заявление ГЦОУД

Информация личен лекар

Заявление ИУЧ

Заявление спортни дейности

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

План – прием 2022-2023г. 

Прием в първи клас 2022-2023г.

Презентация – Прием първи клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022- 2023 ГОДИНА

 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година