Мото

Проекти

 • ^22DFFC81A0986D1CFBD06C5FF613F416D08F2A6EBD16A86FE4^pimgpsh_thumbnail_win_distrУчениците и учителите от ОУ“Св.княз борис І“ работят по различни проекти, насочени към:

    Организиране на дейности за развитие на уменията на децата в областите на изкуствата, науката и спорта, здравното образование, образованието за устойчиво развитие и гражданското образование;
  Разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси:
  Популяризиране постиженията на учениците и учителите;
  Развитие на конкурентно-способността на училището;
  Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда;
  Развитие на интересите на учениците за формиране на гражданска култура и култура за европейския съюз.
  Ритуализация на училищния живот – популяризиране на националните и европейските символи; създаване на усещането за принадлежност към училището; повишаване на мотивацията за участие в училищния и в извънучилищния живот;


 • IMG_0317 IMG_0320

 • ОУ “Св. княз Борис I”  разработи и спечели проект „ТВОРЯ, УЧА СЕ, ПОРАСТВАМ“ по Национална програма „Училището – територия на учениците – 2015”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Проектната идея е насочена към създаване на условия за творческо развитие на учениците от начален етап, обучавани в целодневна организация на учебния ден.
 • Наличието на оборудвано помещение за занимания по интереси допринася за адаптирането на децата към училищния живот, дава възможност малките ученици да почувстват училището като свой дом и желана територия, където да развиват своите способности.