Мото
head

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ


          „Пътят продължава…нов, оригинален, творчески, насочен към бъдещето”

От учебната 2019/2020г. ОУ Свети княз Борис I град Бургас има статут на иновативно училище. Тук ще публикуваме всякаква информация, имаща отношение към дейността на нашето училище по тази инициатива, както и за предстоящи събития, свързани с нея.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

УЧЕБНА 2019 – 2020г._

 

График  проекти І срок

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ „ФОРМИТЕ ОКОЛО НАС

І „г” клас, учител/и г-жа Бакърджиева,г-жа Червенкова

В организационния етап в І „г” клас се проведе беседа, в която учениците обясниха как изглеждат геометричните фигури: квадрат, правоъгълник, кръг, триъгълник и тяхното приложение. Учениците се запознаха с  обекти в природната и обществената среда. Наблюдение извън училище,  търсиха  и откриваха колкото е възможно повече геометрични фигури в двора, в сградите, на улицата, в превозните средства, в парка, в природата.

За втория етап учениците дискутираха къде и какви форми ни заобикалят. Оформиха се групи, според желанието какво биха представили на останалите. Изгледаха презентация подготвена от г-жа Бакърджиева. В часовете по Околен свят обсъждаха  безопасното поведение на улицата, създаваха прости схеми – начертаване/рисуване на безопасен път от дома до училището.

Описваха  обекти в природната и обществената среда около училището. В часовете по математика изпълниха малки екипни задачи – откриване и вярно преброяване на геометрични фигури. В часовете по Изобразително изкуство рисуваха къщи  в квадратна мрежа.

Продуктевен етап:  Екип 1 –  Изрязваха геометрични фигури и правиха разнообразни танграми – животни и растения

                                         Екип 2  –  Изрязваха геометрични фигури и апликираха  разнообразни танграми – предмети

                                         Екип 3  –  Изрязаха геометрични фигури и правиха  постер – улица с пътни знаци, пешеходна пътека, светофар.

                                        Екип 4  –  Изрязаха геометрични фигури от стари вестници и правиха постер с  къщи.

В помощ на екипите се включиха с огромно желание и съпричастност и родители. Работиха с желание, обсъждаха представиха своите проекти.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Бургас – моят град“

1.в клас, класен ръководител г-жа Росица Юрукова

             На 29.11.2019 г.  учениците от 1.в клас завършиха  втория си проект на тема „Бургас – моят град“. Две седмици  по- рано  децата бяха разделени на 4 екипа , а след това получиха индивидуалните си задачи, които много отговорно подготвиха заедно със своите родители. На 29 ноември първокласниците работиха екипно по създаването на своите постери и изпълнението на екипните си задачи. В помощ на екипите се включиха родители. По- късно екипите презентираха своята работа пред гостите си – г-жа Жекова и г-жа Генова  – зам. директори на училището и  родители, като всяко дете представи изпълнението на своята индивидуална задача. Целта на проекта беше учениците от 1.в клас да научат повече, а също и  интересни факти за своя град по различен и забавен начин.

             Работа по проекта мотивира първокласниците, техните родители и  учителите им – г-жа Юрукова и г-жа Маринова за  следваща проектна работа, като начин да изявяват  своите най- добри страни – умения за презентиране, умение да изслушват съучениците се, търпеливост, отговорност към поставените задачи и стремеж  да надградят  знанията си по темата.

             Трудностите по време на реализирането на проекта са свързани с това , че учениците все още не могат да четат и да пишат, нуждаят се от помощ при изпълнение на индивидуалните си задачи, а също и при екипната работа.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ „БУРГАС – МОЙ ГРАД НА МЕЧТИТЕ“

ІІ „в“ клас, класен ръководител Антония Терзиева

 

На 29.11.2019 г. , учениците от ІІ „в“ клас, с класен ръководител г-жа Антония Терзиева, финализира проекта „Бургас – мой град на мечтите“ .

              Разпределянето на задачите между екипите:

–        Екип „Пролет“- изготвяне на табло на тема Бургас в миналото. Търсене и оформление на информацията. Намиране на подходящи снимки на града от миналото. Изработка на папирус, върху който ще се сложи информацията по темата.

–        Екип „Лято“- изготвяне на табло на тема Бургас днес. Описание как се е променил града в наши дни- сгради, инфраструктура, фестивали. Изготвяне на табло- корабче, върху което ще се подреди намерената информация.

–        Екип „Есен“- изготвяне на табло на тема известни личности родени в Бургас.Намиране на информация за тях, прилагане на снимки.

–        Екип „Зима“- изработка на герба на Бургас – символика, намиране на стихотворение за града, знаме.

              Обща задача на  четирите екипа  да изработят тематична украса – декор от рибарска мрежа, с морски обитатели, мини аквариум, един от символите на града- фарът на пристанището.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРОЕКТ

„Нашият свят през погледа на Слънчевата система“ 

V „б“, V „в“ и V „г“ клас

              Във връзка с дейностите по иновация на 15.11.2019 г. се проведе първият от поредицата модулни уроци в прогимназиален етап.

             Учениците от V-те класове работиха разделени на екипи, за реализиране на определени проектни задачи по три предмета, върху темата „Нашият свят през погледа на Слънчевата система”.             

              Първият етап включваше подбор на информация и придобиване на нови знания за успешна работа на отборите по определените от учителите задачи.

              В часовете по Информационни технологии учениците изработиха свои собствени „Слънчеви системи“.            

              По Човекът и природата – обогатиха знанията си за планетите от Слънчевата система, възможностите за живот на тях и навлязоха в света на екзопланетите.

              Петокласниците приложиха своите знания за състава на Слънчевата система, вътрешния строеж на Земята, последиците от движенията ѝ и влиянието, което оказва Луната върху Земята и в часовете по География и икономика, като използваха един по различен интерактивен начин със “сладък вкус”.

              Въодушевени от темата част от учениците създадоха комикс  или своя приказка за Космоса. 

 

Учители: География и икономика – г-жа Йонка Милева

                   Човекът и природата – г-жа Стефка Павлова

                   Информационни технологии – г-жа Даниела Недялкова и г-жа Величка Колева

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ „ОПОЗНАВАМ ЕЗИКА НА КАРТАТА“

ІІІ “ А“ клас, класен ръководител Таня Цонева

Опознавам езика на картата

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРОЕКТ „ПРЕД ГЕОГРАФСКАТА КАРТА“

ІІІ “ г“ клас, класен ръководител Мариана Христова

           Учениците от ІІІ г клас  финализираха своя първи проект на тема „ Пред географската карта” .

          Класът се състои от 23 ученици, като за проекта е разделен на 4 екипа. Трите екипа са по шест деца, а четвъртият е с 5 деца.

          На всичките четири екипа бяха поставени задачи за предварителна работа. Самостоятелно да търсят материали – снимки, информация в интернет пространството свързани с темата, като в Часовете по Човекът и обществото учениците получиха начални знания за посочената тема.

         Задачите бяха разпределени по екипи, като всеки екип чрез беседа разказа за изпълнението им.

         Първи екип – Да проучи и разкаже защо е необходимо да се запознаем с географската карта, за какво ще ни служи тя.

        Втори екип – Да проучи и подготви материали за карта на България.

        Трети екип – Да позготвят условните знаци на картата.

        Четвърти екип – Да разкажат и покажат чрез презентация цветовете на географската карта.

         След представянето и изпълнението на поставените задачи от екипите, учениците усвоиха и надградиха знанията за географската карта. Разбраха смисъла от небходимостта да се познават  условни знаци, усвоиха посоките, работиха задружно в екип, забавляваха се имаше доста положителни емоции.  За финал всечи ученик, направи опит да създаде своя географска карта на България, което допринесе за изявата им като художници.  Направиха си изложба със свои рисунки.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ПРОЕКТ “ ТРУДЪТ КРАСИ ЧОВЕКА“

II “б” клас, класен ръководител г-жа Надя Петрова

На 25.10.2019 г. учениците от  II “б” клас, с класен ръководител г-жа Надя Петрова, финализираха първия си проект на тема “Трудът краси човека”.
За целта, класът беше разделен на четири екипа от по шест ученици. На всеки екип имаше поставени различни задачи за предварителна подготовка, свързани с няколко професии. Всяко едно от децата имаше индивидуална работа в своя отбор. 
Всеки екип подготви информация, снимки и рисунки за съответната професия, а именно:
I – ви отбор: професия “Космонавт”
II – ри отбор: професия “ Хлебар и сладкар”
III – ти отбор: професия “ Полицай”
IV – ти отбор: професия “Лекар и ветеринар”
В помощ на екипите се включиха с огромно желание и съпричастност и родители. По-късно екипите презентираха своята работа с голямо вълнение и радост. Денят измина в много творчески емоции и непринудена обстановка.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ „ПРОФЕСИИТЕ В МОЯ РОДЕН ГРАД В МИНАЛОТО, В НАСТОЯЩЕТО И В БЪДЕЩЕТО

ІІ „а” клас, класен ръководител Румяна Кръстева

Учениците от ІІ „а” клас, с класен ръководител г-жа Румяна Кръстева и г-жа Анна Петрова – учител в ГЦУОД, финализираха първия си иновативен проект по Околен свят на тема „Професиите в моя роден град в миналото, в настоящето и в бъдещето“.  

        Работиха задружно, обсъждаха своите идеи в екипите и направиха първите си презентации. 

        Малките ученици достигнаха до извода, че всички професии  са важни, затова трябва  да се уважава трудът на хората.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Златна есен“

І „в” клас, класен ръководител г-жа Росица Юрукова

     На 25.10.2019 г.  учениците от 1.в клас финализираха първия си проект „Златна есен“. По- рано  децата бяха разделени на 4 екипа по предварително подготвен жребий, а след това получиха индивидуалните си задачи, които много отговорно подготвиха заедно със своите родители. На 25 октомври първокласниците работиха екипно по създаването на своите постери и изпълнението на екипните си задачи. В помощ на екипите се включиха родители. По- късно екипите презентираха своята работа пред гостите си – г-н Иванов – директор на ОУ „Свети княз Борис І“, г-жа Генова и г-жа Жекова – зам. директори на училището и  родители, като всяко дете представи изпълнението на своята индивидуална задача. Децата се справиха прекрасно.

      Денят за първокласниците беше различен и забавен, , но и един нов начин да научат много за сезона есен. Презентацията даде възможност на всяко дете да направи първия си опит да говори пред публика,  представяйки своята работа и се превърна в истински празник за всички присъстващи.

       Господин Иванов, госпожа Генова и госпожа Жекова поздравиха учениците от 1.в клас за успешното им представяне и им пожелаха още много успехи.

        Днешната отлична работа по проекта мотивира първокласниците, техните родители и  учителите им – г-жа Юрукова и г-жа Маринова за  следваща проектна работа, като начин да изявяват  своите най- добри страни.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ПРОЕКТ „МОЯТ ЛЮБИМ ПРИКАЗЕН ГЕРОЙ

І „г” клас, класен ръководител г-жа Нели Бакърджиева

 

  На 25.10.2019 г. учениците от І „г” клас, с класен ръководител г-жа Нели Бакърджиева, представиха първия си иновативен проект на тема „Моят любим приказен герой „.  

      За целта класът, беше разделен на четири  екипа.     

      На екипите бяха поставени различни задачи за предварителна работа:

      І-ви екип  – Драматизация на приказката „Житената питка“

      ІІ-ри екип – Рисуване на героите от приказката и оформяне на книжка с илюстрации

      ІІІ-ти екип – Колаж с любими приказни герои

      ІV-ти екип – Изработване на маски на  приказните герои

      Първокласниците направиха първите си стъпки в ПБО  и придобиване на умения за работа в екип .  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ „ЗНАМ СВОИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ”

ІІІ „в” клас, класен ръководител г-жа Галина Русева

 

  На 25.10.2019 г. учениците от ІІІ „в” клас, с класен ръководител г-жа Галина Русева, финализираха първия си проект на тема „Знам своите права и задължения“.  

      За целта класът, от 25 ученици, беше разделен на три  екипа по шест ученици и един екип със седем ученици.

      На четирите екипа се поставиха различни задачи за предварителна работа:

      І-ви екип Да проучи и подготви материали за изготвянето на постер с правата и задълженията на всички български граждани.

      ІІ-ри екип Да подготви материали за изготвянето на постер с правила на класа.

      ІІІ-ти екип Да проучи и подготви материали за изготвянето на постер с професиите, свързани с реда и законите в Република България.

      ІV-ти екип Да проучи и подготви материали за изготвянето на постер- календар с рождените дни на всички ученици в класа.

      Третокласниците имаха близо една седмица за подготовка на материалите си.

        В класната стая имаше настроение и положителни емоции. Учениците много се забавляваха с ПБО – нестандартния начин на протичане на учебните часове.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРОЕКТ „МОЕТО СЕМЕЙСТВО В УЧИЛИЩЕ Е МОЯТ КЛАС

ІІ „в” клас, класен ръководител г-жа Антония Терзиева

 

На 25.10.2019 г. учениците от ІІ „в” клас, с класен ръководител г-жа Антония Терзиева, финализираха първия си иновативен проект по Околен свят на тема „Моето семейство в училище е моят клас“.  

      За целта класът, беше разделен на четири  екипа, с имена на четирите годишни сезона: Пролет, Лято, Есен, Зима.     

      На екипите бяха поставени различни задачи за предварителна работа:

      І-ви екип  работи по темата „Моите права в училище”.

      ІІ-ри екип работи по темата „Моите задължения в училище”.

      ІІІ-ти екип работи по темата „Какво обичам да правя в училище?”.

      ІV-ти екип работи по темата „Моят клас- моите приятели”.

      Второкласниците работиха много емоционално, обсъждаха своите идеи в екипите и достигнаха до крайната цел. Презентираха екипната си работа и направиха общ постер „Моето семейство в училище е моят клас“.  

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Моят приказен герой“

На 3 октомври учениците от Іг клас с класен ръководител г-жа  Нели Бакърджиева проведоха интерактивен урок „ЖИТЕНАТА ПИТКА“. Гости в часа бяха директорът на ОУ „Св.княз Борис І“ г-н Александър Иванов и заместник директорът г-жа Радостина Генова.

  Актьори от Държавен  куклен театър – Бургас и петокласничка от V г клас представиха приказката пред децата и събудиха интереса им към приказното творчество и четенето. Децата  участваха активно и чрез използване на електронни ресурси  обобщиха  езиковите и речеви единици – звук, сричка, дума, изречение, текст. Въпреки присъствието на гости и малкия си опит като ученици се справиха много добре. Това беше и час, в който г-жа Бакърджиева въведе учениците в първия проект “ Моят любим приказен герой“, по който ще работят през  месец октомври.

Предстоят работа по  екипни задачи. И така малките първокласници ще направят първи стъпки в Проектно базираното обучение като Иновативна паралелка.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Златна есен“

На 4 октомври Ів  клас с класен ръководител г-жа Росица Юрукова също стартира своя първи проект „Златна есен“. Гост в часа беше г-жа Генова – заместник директор.

Първи етап – сформиране на екипите. Децата оцветяваха есенни листа. Екипите бяха сформирани според броя на жълтите листа. Предстои получаване на екипни задачи и тяхното изпълнение.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..