Мото
head

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

          „Пътят продължава…нов, оригинален, творчески, насочен към бъдещето”

От учебната 2019/2020г. ОУ Свети княз Борис I град Бургас има статут на иновативно училище. Тук ще публикуваме всякаква информация, имаща отношение към дейността на нашето училище по тази инициатива, както и за предстоящи събития, свързани с нея.

 

График  проекти І срок

 

                      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Моят приказен герой“

На 3 октомври учениците от Іг клас с класен ръководител г-жа  Нели Бакърджиева проведоха интерактивен урок „ЖИТЕНАТА ПИТКА“. Гости в часа бяха директорът на ОУ „Св.княз Борис І“ г-н Александър Иванов и заместник директорът г-жа Радостина Генова.

  Актьори от Държавен  куклен театър – Бургас и петокласничка от V г клас представиха приказката пред децата и събудиха интереса им към приказното творчество и четенето. Децата  участваха активно и чрез използване на електронни ресурси  обобщиха  езиковите и речеви единици – звук, сричка, дума, изречение, текст. Въпреки присъствието на гости и малкия си опит като ученици се справиха много добре. Това беше и час, в който г-жа Бакърджиева въведе учениците в първия проект “ Моят любим приказен герой“, по който ще работят през  месец октомври.

Предстоят работа по  екипни задачи. И така малките първокласници ще направят първи стъпки в Проектно базираното обучение като Иновативна паралелка.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Златна есен“

На 4 октомври Ів  клас с класен ръководител г-жа Росица Юрукова също стартира своя първи проект „Златна есен“. Гост в часа беше г-жа Генова – заместник директор.

Първи етап – сформиране на екипите. Децата оцветяваха есенни листа. Екипите бяха сформирани според броя на жълтите листа. Предстои получаване на екипни задачи и тяхното изпълнение.