Мото

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ


          „Пътят продължава…нов, оригинален, творчески, насочен към бъдещето”

От учебната 2019/2020г. ОУ Свети княз Борис I град Бургас има статут на иновативно училище. Тук ще публикуваме всякаква информация, имаща отношение към дейността на нашето училище по тази инициатива, както и за предстоящи събития, свързани с нея.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Учебна 2021 – 2022 година

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

В периода 28.03.-30.03.2022 година ОУ „Свети княз Борис I“ – град Бургас беше домакин по Национална програма „Иновации в действие“ Модул 1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“. Гости бяха учители и ученици от партниращите училища: 7 СУ „Найден Геров“ – град Варна, ОУ „Васил Левски“ – град Кърджали и ЧПГ „Образователни технологии“ – град София.

       По време на мобилността, под мотото „Традиции и иновации“ се демонстрираха иновативни идеи и добри практики като „Ученици учат ученици“, модулно обучение и приемственост, бинарни и интердисциплинарни уроци и урок извън класната стая, в които бяха участници и гостуващите ученици.

       В публичната изява участваха и четирите училища, както и представители на родителите и Обществения съвет към ОУ „Свети княз Борис I“ – град Бургас. Гост на събитието беше старши експерт по „Чужд език и по майчин език“ Жанета Димитрова от РУО Бургас, която извърши мониторинг на мобилността.

        Мобилността за популяризиране и мултиплициране на добри иновации беше отразена и в местните медии – сайт Община Бургас, Дарик радио, Регионална  телевизия Канал 0.

График проекти І срок 2021-2022г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Малкият принц“ – интердисциплинарен урок 

Литература, Математика и Изобразително изкуство

ІІ г клас – кл. р-л г-жа Радостина Генова

        На 27.04.22 г. с учениците от ІІ г клас се проведе интердисциплинарен проект „Малкият принц“.

        Предварително през изминалия месец класът разделен условно на три групи колективно прочете книгата „Малкият принц“ на Антоан дьо Сент-Екзюпери.        

        В хода на проектния ден, учениците разпределени на случаен принцип в три екипа трябваше да преминат през редица предизвикателства: заключени в стая на загадките, те получават писмо от Малкият принц, с което се стартират математическите предизвикателства, които са разпределени в три части. След решаването на задачите от всяка част, екипът проверява отговорите си, ако е допусната грешка се сблъскват с наказателна задача, при вярно отработване всеки екип взима златен ключ, така събират трите си златни ключа, които ги отправят към ново предизвикателство. Първото място гарантира право на избор за отработване на крайната цел.

       Забавлявайки се второкласниците придобиха нови знания и умения в екипната работа – поемане на отговорност, преразпределение на задачите вътре в екипа, избор за краен продукт.       

        Проектният ден завърши с изработването на лапбук от екипа на победителите и постери от другите два екипа.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Пролетни празници и обичаи“

  ІІІ г клас – кл. ръководител Нели Бакърджиева

Основната цел е възпитание на учениците в дух на родолюбие и патриотизъм, запознаването им с фолклорното ни богатство, традиции и обичаи. ІІІ г клас посветиха няколко седмици и часове по БЕЛ, Изобразително изкуство, Технологии и предпремачество за запознаване с пролетни празници и обичаи в нашата страна.

Заключителния урок се проведе в Етнографски музей, където проведоха оригинална практическа дейност с изследователска насоченост. Разделени на екипи се  научиха да попълват паспортни данни на  предмети от нашето минало. Откъде идват експонатите  в музея? За какво ни говорят ?

   Екипите  влязоха в ролята на екскурзовод и представиха част от музейната експозиция, която посетиха. Използваха информацията от попълнените работни карти. Това е една положителна сила, за социализация, за опазване на българската идентичност, за да могат следващите поколения да изградят собственото си бъдеще, без да пренебрегват своето минало.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Хапвам вкусно и здравословно“ 

интердисциплинарен урок по Околен свят, БЕЛ, Технологии и предприемачество и Изобразително изкуство

ІІ г клас – кл. р-л г-жа Радостина Генова

       На 25.03.22 г. с учениците от ІІ г клас се проведе поредния интердисциплинарен проект „Хапвам вкусно и здравословно“ обобщение на глобална тема „Човекът и неговото здраве“.

       В хода на проектния ден, учениците се запознаха и разсъждаваха върху народната приказка „Най-голямото богатство“. След което отработиха тест върху глобалната тема по Околен свят. Изработиха лепорело –плодове и зеленчуци. И преминаха към приготвяне на вкусна и здравословна храна.

       Забавлявайки се второкласниците придобиваха нови знания и умения, като самостоятелно се оформиха в малки екипи за практическите дейности.

        Проектният ден завърши с голямото хапване.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Проект  „Алтернативни източници на енергия“

                                                                                Стефка Павлова

В търсене на алтернативни източници на енергия учениците от 7 б, в,г работиха с конструктори STEM през ваканцията на групи от по три деца. В процеса на изследване бяха увлечени от умните методи за произвеждане на енергията и запазване на една стабилна екосредата.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Проект „Природните рекорди на България“

                                               ІІІ г клас – кл. ръководител Нели Бакърджиева

Един иновативен час по Човекът и общество, в който учениците създадоха своя „Дневник на природните рекорди на България“ със снимки и спомени от своите вълнуващи преживявания в родината ни. Природата на България е уникална със своето разнообразие. В течение на времето природата е изваяла причудливи форми, които и днес будят възхищението на всеки, който ги види. Особено красиви са скалните природни забележителности. Такива са величественият Искърски пролом в Стара планина, неповторимите Белоградчишки скали в Предбалкана, Чудните мостове в Родопите, Мелнишките пирамиди в подножието на Пирин и много други. Чудната ръка на природата е създала и пещерите Магурата в Предбалкана, Леденика край град Враца, Дяволското гърло в Родопите, в които посетителят е като в свят от приказките.Учениците проучиха и описаха  природни рекорди и феномени в природата на България.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Жива и нежива природа“ –  интердисциплинарен урок  Околен свят, БЕЛ, Изобразително изкуство

ІІ г клас – кл. р-л г-жа Радостина Генова

       На 14.01.22 г. с учениците от ІІ г клас се проведе третия интердисциплинарен проект „Жива и нежива природа” обобщение на Глобална тема „Природата около нас“. Класът беше разделен на 3 екипа.

       Първото предизвикателство пред екипите беше решаване на тест, с избираеми и свободни отговори, за време. Най-бързият екип се справи за 4 мин. 24 сек.

       След което учениците се запознаха с любопитни факти по темата, подготвени самостоятелно от тях.

       Следващото предизвикателство пред екипите беше отработване на практическата задача. На трите екипа бяха предложени работни листи с по 2 различни закодирани правила за опазване на природата и стъпките на работа, които включваха: разкодиране правилата, определяне на различните букви, които участват в съответното правило, попълване на таблица, като спазват реда на буквите в азбуката и кодиране цветово с фигури, знаци, символи буквите в таблицата.

      Разпределението на дейностите при практическата задача учениците сами трябваше да извършат в екипите.

      Забавлявайки се второкласниците придобиваха нови знания и умения за работа в екип.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Високи сини планини“

ІІІ г клас – кл. ръководител Нели Бакърджиева

Целта на тази тема беше, учениците да се запознаят и да обогатят знанията си за конкретни планини. Да намерят информация от интернет и да я систематизират. Да изработят и да представят продукт- лапбук, постер, албум, рисунка.  С желание подходиха при подготвянето им. Представиха много материали и информация. Създаде се една приятна творческа среда изпълнена с емоция и удовлетвореност от красиво изработените крайни продукти, които ще им бъдат в помощ през цялата учебна година обогатени с много снимков материал, информация за конкретните планини.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                           Проект  “ Почва – живото съкровище под краката ни“

                                                  4″а“ клас  кл. ръководител Р. Кръстева

На 29.11.21.г. учениците от 4 а клас проведоха финалния иновативен урок по тема: “ Почва – живото съкровище под краката ни“. Задачата им да изработят терариум, бе изпълнена с много старание и резултатът е – разнообразни мини- екосистеми,доказващи нуждата от усилията ни да опазим природните дарове чисти и красиви.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Етичен кодекс на класа“

26.11.2021г.  – III в клас

„Какви качества трябва да притежава едно дете, за да ти бъде приятел?“. Този въпрос от Читанката провокира разпалена дискусия между учениците от 3 в клас и постави началото на проекта „Етичен кодекс на класа“.  Отговорите бяха оформени в табло с правилата на класа, където всеки се подписа.

Проектът продължи с множество игри за опознаване и сплотяване на класа, чрез които децата научиха много за емоциите, страховете и мечтите на съучениците си.

За да имат учениците мотивация да спазват правилата на класа, те решиха всеки месец да избират СУПЕРПРИЯТЕЛ на класа- дете, което винаги е примерно и добронамерено към всички. Изборите за СУПЕРПРИЯТЕЛ протекоха по аналог на президентските избори, които се провеждаха в същия период. Кандидатите имаха „рекламно време“, в което да разкажат за добрите си постъпки и постижения. Те нарисуваха свои предизборни плакати, на които написаха конкретни добри постъпки, които обещават да изпълнят. Тъй като бяхме в условия на онлайн обучение, учениците гласуваха в чата на образователната платформа, преброихме гласовете и излъчихме едно момче и едно момиче с най-много гласове.

През следващата седмица, в която учехме вече присъствено, направихме „балотаж“. Едно момиче от класа влезе в ролята на журналист и двамата кандидати се явиха на интервю. Последваха реални избори- всяко дете пусна в кутия името на своя избраник, преброихме гласовете и излъчихме краен победител.

Проектът премина изключително емоционално и оспорвано. Учениците подходиха много сериозно към това предизвикателство и пожелаха всеки месец да избират нов СУПЕРПРИЯТЕЛ на класа, а същевременно да спазват отговорно Етичния кодекс на класа.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Математически транспорт” – Околен свят и Математика

ІІ г клас – кл. ръководител  Радостина Генова

       На 05.11.21 г. с учениците от ІІ г клас се проведе втория интердисциплинарен проект „Математически транспорт”.

       Придобили самостоятелно информация за видовете транспорт учениците разделени в екипи трябваше да отработят 4 тестови въпроса свързани с различни превозни средства, да решат кръстословица, да пресметнат задачите на частите от 3 пъзела, след което да сглобят превозните средства.

         Забавлявайки се второкласниците придобиваха нови знания и умения за работа в екип.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Бърканица в приказките” – ФВС и Литература

ІІ г клас – кл. ръководител Радостина Генова

       На 21.10.21 г. с учениците от ІІ г клас се проведе първият (за тази учебна година) интердисциплинарен урок, като иновативна паралелка, по ФВС и Литература „Бърканица в приказките” – Джани Родари. Подготвили сами материалите си с поредица от състезателни игри трябваше: да затруднят противника с поставянето на предметите, да разчетат QR кода със задачата, да подредят предметите, така като се появяват в приказката, да стиг..нат до балоните и спуквайки ги да намерят следващата задача,  да открият по трасето си скритите букви, за да подредят думите пъзел – БЪРКАНИЦА В ПРИКАЗКИТЕ. Гости в проектния час бяха: г-н Иванов – Директор, който поздрави малчуганите за този по-различен и невероятен час, г-жа Сотирова, г-жа Вълчанова, г-жа Кирчева. Емоциите от този час можете да видите във видеофилма.

https://drive.google.com/file/d/12SMO2ogcpAx-l6seU7YSD878T4J7Jj38/view?usp=drivesdk

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРОЕКТ „С карта из родината“

ІІІ г клас – кл. ръководител Нели Бакърджиева

               На 22.10.21 г. учениците от ІІ- г клас финализираха първият интердисциплинарен  проект за 2021-2022 учебна година. Подготовката започна и се проведе в няколко поредни часа по Човекът и обществото. Класът беше разделен на четири екипа. Всеки екип получи папка с шест въпроса за разположението на България в Европа, географската карта и нейните знаци, посоките на картата, граници, съседни държави, редактиране на текст, математическа задача за изчисляване на разстояние по даден маршрут, сглобяване на пъзел. Часът започна с песен  и стихотворение за родината и премина много емоционално. Екипите работиха отговорно и толерантно. Презентираха изпълнението на проектните задачи и разбраха, че е нужно още да обогатяват своите знания за България.

Гост на изявата беше г-жа Жекова, заместник-директор на ОУ „Свети княз Борис I“.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Учебна 2020 – 2021 година

РАЗШИРЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ОУ „СВ. КНЯЗ БОРИС І” – ГРАД БУРГАС

                   С решение № 584 от 20 август 2020 г. на Министерски съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020-2021 г. ОУ „Свети княз Борис І”е под № 30.

          Решението е обнародвано в ДВ брой 75, от дата 25.08.2020 г.

          Включилите се нови паралелки са 5 (123 ученици), а учителите които ще работят в разширението на иновативния проект са 13.

           Така учениците, които ще бъдат обхванати през втората година на заложения четиригодишен проект са общо 323 (16 паралелки от 27 за училището), които представляват 61 % от всички ученици, а учителите, които ще работят ПБО с интердисциплинарен подход ( в т.ч. бинарни и интердисциплинарни проектни уроци) са общо 28, представляващи 54% от всички преподаватели в ОУ „Св. княз Борис І” – град Бургас.

График проекти І срок 2020-2021г.

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Проект  „Аз и моето здраве”

кл. р-л: Росица Юрукова ,учител в ГЦДО: Росица Маринова

На 23.04.2021г. втори “в” клас приключи поредния си проект на тема „Аз и моето здраве”.

Той включваше много и разнообразни дейности, в които децата с радост участваха:

 • В часовете по „Околен свят” бяха разгледани темите за човешкото тяло и грижите за здравето му.
 • Чрез презентацията „Здравословен начин на живот” учениците обобщиха и затвърдиха знанията си по темата.
 • Предложиха здравословно обедно меню.
 • Съставиха и нарисуваха балансирано основно ястие в една чиния.
 • Приготвиха здравословен и вкусен сандвич.
 • Апликираха правила за здравословен начин на живот.
 • Разкодираха таен шифър в игра за по-здрави деца.
 • Чрез играта “Познай животното” бяха стимулирани да пият повече вода.
 • Нарисуваха любимия си спорт.
 • Направиха табло със снимки на любимите си спортни занимания.

Накрая всички обещаха да не консумират нездравословни храни и да спортуват активно.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект “Познавам своето тяло”  3.б клас

                                                   Ръководители:Надя Петрова,Галина Бозвелиева,Гинка Божкова

На 16.03.2021г. учениците от 3б клас финализираха проекта “Познавам своето тяло”. Проектът се реализира в няколко интердисциплинарни урока. В подготвителния етап учениците бяха разделени на три групи, като всяко от тях имаше за задача да илюстрират и намерят информация за:
1 група: Основни органи в човешкото тяло
2 група: Органи на движението-мускули
3 група: Органи на движението- скелет
В часовете по информационни технологии, децата рисуваха в Скрач тъкани, органи и системи от органи. Особено интересно им беше да нарисуват сетивата в Скрач. 
На финала децата научиха за органите в човешкото тяло и органите, с помощта на които човешкото тяло извършва движения, значението на сетивата и умението да прилагат наученото в Скрач.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Иновативен урок на тема“ Зеленият буквар – животните в България“

3″а“ клас  кл. ръководител Р. Кръстева и учител в ГЦДО А.Иванова

На 26.03. 21г. ,в 3 а клас се проведе финален иновативен урок на тема“ Зеленият буквар – животните в България“. Креативните идеи и сръчност на децата заслужават похвала. Изработените лапбуци показват по забавен и оригинален начин информация за животните и тяхната среда на живот. Учениците осъзнаха необходимостта от подпомагане и подобряване местообитанията за запазване на животинското разнообразие.
Учениците учиха и се забавляваха, показвайки сръчност и изобретателност. Малките природолюбители ще продължат да обогатяват своите знания и опит, за да направят нашата планета уютно място за живот на всички живи организми.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРОЕКТ „ПРИРОДНА АПТЕКА“

ІІ „г” клас, кл.ръководител г-жа Н.Бакърджиева и учител ГЦОУД г-жа Д.Червенкова

Под мотото – „Билките са най-древните лекарства на хората“ , учениците от 2. г клас направиха  пътешествие в света на билките и се запознаха с полезните им свойства, вълшебните  „умения“, които крият .  Билките са дар на природата, те притежават лечебни  свойства. Земята ни  e благословена с изключителна природа, която ни дарява с изобилие от лечебни растения. В час по Околен свят с интерес гледаха филма „Билките- природното богатство на България“. Учениците научиха, че  от всички страни в ЕС само в България събираме билки от дивата природа и то в големи количества.

Класът  бе разделен на три екипа, като всеки от тях имаше поставена  задача, за която започнаха да се подготвят седмица по-рано. Първи екип – Билки (тревисти растения), Втори екип – Билки ( храсти)Трети екип – Билки (дървета).

На 19 март   екипите презентираха своите проекти. Запознаха се с начините за събирането и използването на билките, как да ги разпознават сред природата и защо някои от тях са включени в Червената книга на застрашените от изчезване растения. Краен продукт от проекта е  книжката „Природна аптека“.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Животните около нас“ 2.в клас

кл. р-л: Росица Юрукова ,учител в ГЦДО: Росица Маринова

               На 12.03.2020 год. учениците от 2. „в“ представиха интердисциплинарен проект на тема „Животните около нас“. Проектът започна в час по Околен свят, в който учениците научиха много за особеностите и начина на живот на дивите животни и за отглеждането на домашните животни. Класът беше разделен на три екипа: „Селскостопански животни“, „Диви животни“ и „Домашни любимци“. Всеки ученик получи индивидуална задача да попълни въпросник за конкретно животно. В часовете по изобразително изкуство те рисуваха и моделираха различни животни, а по време на заниманията по интереси четоха енциклопедии и гледаха научнопопулярни филми. Накрая направиха макет на ферма и гора, а събраните любопитни факти подредиха в енциклопедия.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ – “НА ЦИРК КАТО НА ЦИРК”

І „г“ клас, кл. р-л г-жа Радостина Генова и учител ГЦОУД

г-жа Павлина Сотирова

 

На 24.02.2021 г. учениците от І „г” клас финализираха четвъртия си интердисциплинарен проект на тема „НА ЦИРК КАТО НА ЦИРК” – включващ предметите Български език и литература, Изобразително изкуство и Музика.

             Проектът се реализира в три последователни учебни часа. В часа по Български език и литература, се запознаха със стихотворенията „ЦИРК”  на Иван Николов и Атанас Душков. Всеки ученик отговори на тестовите въпроси в работния си лист, а колективно в групите направиха писмен отговор на въпрос.

            Работиха върху интерактивно приложение, за да открият думи свързани с цирковото представление. Под звуците на песента „На цирк” си сложиха предварително изработените клоунски шапки и всеки ученик оцвети своята рисунка (клоун, дресьор, акробат, фокусник …).

             Проектният ден премина с много настроение и положителни емоции. Екипната работа допада на класа, в групите цари спокойствие и толерантност, взаимопомощ и сигурност. Всичко това ни стимулира за бъдещата проектна работа.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Васил Левски – слънчевите стълбове, крепящи националното ни самосъзнание“

                                                3″а“ клас  кл. ръководител Р. Кръстева и учител в ГЦДО А.Иванова

На 19.02.21г. учениците от 3″а“ клас финализираха проекта на тема- „Васил Левски – слънчевите стълбове, крепящи националното ни самосъзнание“. Цялата седмица бе изпълнена с дейности, свързани с темата. В часовете по литература четохме разкази за Апостола, учениците изработиха постери и книжка, проследяващи етапите от живота на Левски.С голям интерес децата участваха във викторината и показаха отлични знания.Отново съдействие и помощ оказаха родителите .Всяко дете получи подарък – книжка за Васил Левски.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Проект „Спомен за Левски“

2.в клас

кл. р-л: Росица Юрукова ,учител в ГЦДО: Росица Маринова

В навечерието на 148-мата годишнина от гибелта на Апостола на свободата децата от 2.в клас, разделени в три екипа, подготвиха и разказаха с голяма почит и уважение към личността му истории за живота и делото на героя, обрисуваха характера му, разказаха за вещите му, а също и за българската памет за него. Разказите на децата възкресиха Апостола, повдигнаха българския дух и ни напомниха, че трябва  да се гордеем с това, че Левски е българин, а ние сме негови потомци.

Всеки екип изработи лапбук, оформен като четническа униформа с материалите, които беше подготвило всяко дете. Помощ при изработването им ни оказа Ивелина Паскова, родител на Микаил Гочев.

В седмицата преди изявата, децата изработиха книгоразделители с мисли на Левски, украсени с български шевици.

В проекта се включиха онлайн и децата, които не се обучават присъствено.

В края на проекта децата получиха диплянки, подарък от НЧ „Паисий Хилендарски 1928“- Бургас, с текстове за живота и делото на Васил Левски, негови мисли, снимки, а също и стихотворения, посветени на героя.

Гости на изявата бяха г-жа Жекова, заестник-директор на ОУ „Свети княз Борис I“, г-жа Илчева, педагогически съветник в училището, а родителите на децата също се включиха като гости в Zoom.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Тема: “Обитателите на сушата и водата“

3.“б“ клас,  22.01.2021 г.

I етап: Организационен: Поставяне на темата. Създаване на два екипа, като всеки от тях подготвя идеята си за работа и систематизира събраната и прочетена информация.

II етап: Оперативен: Единият екип зареждат интернет страницата, свързана с намирането на изображения на земната повърхност и на заетата отчасти вода от нея, както и живеещите на нея живи организми. Другият екип изброяват разнообразните условия на живот, от които се нуждаят живите организми, за да съществуват :въздух, светлина, топлина, храна и вода и изобщо средата им  на живот, вкл. всичко, което ги заобикаля. Накрая им беше поставена задача на двата екипа в къщи да вземат картонена кутия и да пробият отвор в единия и край, да я сложат до прозореца и да поставят саксия с бръшлян в нея, далеч от отвора. Да залепят картонени прегради между саксията и отвора. Да затворят капака  и да наблюдават и записват след колко дни растението ще намери пътя към светлината .После имат да обяснят писмено и да разискват резултата от опита  в часовете по Човека и природата.

III етап: Продуктивен: Учениците представят подготвените презентации, като се провежда дискусия с тях, свързана с :

 • Видовете животни, които живеят на суша и вода с даване на примери;
 • Кое наричаме среда на живот и условия на живот;
 • Усъвършенстване на уменията за четене с разбиране и извличане на конкретна информация от текст  в Интернет;
 • Прилагане на наученото и подготовка за провеждане на опити и наблюдения;
 • Проверяване на наученото, като им задавам въпроси върху проекта и презентацията, която подготвят в час.

В края на часа учениците презентираха работата си по темата пред преподавателите. Проведохме дискусия за водата и сушата като среда на живот и условията на живот в тях, както и за храната, топлината и въздуха, слънчевата светлина, която прониква във водата  на различна дълбочина.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Апостолът – моят национален герой“

ІІ „г” клас, кл.ръководител г-жа Н.Бакърджиева и учител ГЦОУД г-жа Д.Червенкова

На 19.02 2.г клас финализираха  проекта „Апостолът – моят национален герой“. В няколко  учебни дни  учениците се запознаха с живота и делото на  Апостола. В Час по БЕЛ четоха книгите „Аз съм Левски“ и „Синеокият учител“.Проведоха тематичен час по математика под мотото „Пътят на Апостола – реши и проследи”. Екипите създадоха интересни  книжки и постери за Левски. Вълнуващо беше за децата  виртуалната разходка на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово.В подготвителния етап второкласниците се опитаха да рисуват образа на Апостола и участваха в конкурс за рисунки „Моят Левски“ и получиха дипломи за отлично представяне.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРОЕКТ „ДА ОПОЗНАЕМ ЕВРОПА“

ІІ „г” клас, кл.ръководител г-жа Н.Бакърджиева и учител ГЦОУД г-жа Д.Червенкова

През месец януари учениците от 2.г клас работиха по проекта „Да опознаем Европа „.

В подготвителния етап имаха задача да посетят  https://europa.eu/learning-corner/home_bg

Там откриха занимателна игра „Да опознаем Европа!“ и разучаваха  много неща за ЕС по забавен начин . Използвайки забавна и интерактивна карта на Европа  се запознаха с местоположението на държавите. В клас направиха пътешествие из европейските държави , оцветиха знамената им и отгатваха имената на столиците им от разбъркани букви. Научиха много интересни факти за отделните държави,  какво представлява Европейският съюз, символите на ЕС и езиците в Европа. България като  член на  Европейския съюз.  Краен продукт от проекта е  книжката „Опознай Европа“.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Интердисциплинарен урок на тема „Велика България“

                                                                                                     Учител – Таня Цонева

На 22.01.2021 година в 4 „а“клас се проведе интердисциплинарен урок на тема „Велика България“. Организационният етап на проектната тема се реализира в два учебни часа по  Човекът и обществото , Физическо възпитание и спорт.Чрез стационарна игра , работа в екип , много спортен дух и знания  за  Първото Българско царство учениците подредиха картите с рисунките, събитията и данните  на линията на времето. Образователна игра „Познай хана“ с помощта на която лесно се запомнят  имена на владетели и събития.Много емоции, размисли , разбор на играта и разбира се радост от победата.

Постигнати резултати:

Интердисциплинарния подход, чрез който учениците придобиват умения  да откриват, изследват и развиват познанията си в определен познавателен контекст, работейки в екип и група засилва активността и мотивацията на учениците. Състезателния характер и интегрирането с любимият учебен предмет – физическо възпитание и спорт прави тези уроци желани и интересни.

Учениците умеят да работят в екип, поемат отговорност, съобразяват се с мнението на останалите,  активно участват,  много по-спокойно се съгласяват с критиката

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Моята България“

Росица Юрукова ,Росица Маринова 2.в клас0 4.12.2020  

Децата разказаха за български забележителности, които са посещавали. Чрез този проект научиха много интересни факти за природата и историята на България. Споделиха емоции от пътешествията си.

Децата споделиха снимки от семейните албуми. Снимките бяха придружени с разказ за посетеното място и кога са го посетили.

Крайният продукт от проекта е електронна книжка, която споделихме в групата на класа и на учителите във фейсбук.

https://read.bookcreator.com/bM2nI2TOljYfEN8QudYnGiZVT2u1/8sN8PTeLTu6YcFfRsaUVQw?fbclid=IwAR3cPdw8gRAnLwiafNmcLTmFispUVfVUiIcITkgrlG4ennsabwJeYikO2Cg

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ПРОЕКТ – “АХ, ТАЗИ ДЕСЕТИЦА!”

І „г“ клас, кл. р-л г-жа Радостина Генова и учител по ФВС

г-жа Драгна Стамболийска

 

                  На 21.12.2020 г. учениците от І „г” клас финализираха в е-среда четвъртия си проект на тема „Ах, тази десетица!”.

               Учениците бяха участници в първия за тях бинарен урок  по ФВС и Математика проведен в TEAMS.

               Малчуганите бяха пренесени в духа на предстоящите празници чрез Коледната приказка (по ФВС), в която изпълняваха различни упражнения, а след всяка серия ги чакаше ново предизвикателство с Коледната математика (включваща логически задачи).                            

          Учениците се справиха блестящо с новото за тях предизвикателство, час воден от двама учители.

             ПРОЕКТ – “АХ, ТАЗИ ДЕСЕТИЦА!” премина с много настроение, положителни емоции и удовлетвореност. Всичко това ни стимулира за бъдеща проектна работа.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект  „Малките архитекти“ 4 „а“ клас

 Класен ръководител: Таня Цонева

Дата на провеждане: 11 .12.2020 година /онлайн обучение/

Етапи на организация и реализация:

Един по-различен поглед към изучаваните  геометричните фигури и тела .

Проекта се реализира  в няколко интердисциплинарни урока.Учениците  пътешестваха през времето и пространството, откриваха формите на геометричните тела в природата. Описваха географските природни области, в които    се намират Побитите камъни, Мелниишките пирамиди, Ягодинската пещера, Дяволското гърло, Белоградчишките скали.

Презентираха и откриваха по много интересен начин геометрични тела в природата. Природни феномени, създадени от влиянието на природата- велик архитект.

Четвъртокласниците са запознати с професията  архитект. Знаят, че те планират, проектират и правят преглед на строителството. Проектните задачи по математика бяха разпределени по екипи. Всеки сам избра чертеж на  геометрично тяло или фигура, като единн бъдещ проект на сграда с тази форма.

Постигнати резултати:

Темата предизвика интерес у учениците. Всички се включиха много активно за реализирането на задачата, макар и в онлайн обучение. Невъзможността за екипна работа даде друг стимул на децата. Всички работиха индивидуално и  се справиха много успешно,  преодоляха с лекота новото начинание- чертеж на геометрично тяло. Затвърдиха знанията си по Човекът и природата за географски области, природни феномени, знанията по математика за геометрични фигури и тела, приложиха комуникативните си умения да презентират .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       ПРОЕКТ „ЛЮБИМИ ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ“

ІІ „г” клас, кл.ръководител г-жа Н.Бакърджиева и учител ГЦОУД г-жа Д.Червенкова

През месец декември темата на проекта ни е „Любими зимни празници“. Зимните празници и обичаи са сред най -любимите не само на децата, но и на възрастните. Те са наситени с гадания и предсказания. Свързани са с добруването на семейството, плодородието и сбъдването на най-съкровените желания.

Учениците от 2.г клас учиха за зимните празници, за традициите и обичаите на Бъдни вечер и Коледа. Какво символизират? Какви обичаи се изпълняват? Четоха и пяха коледни песни. Научиха сурвакарски наричания. Изработиха коледна декорация, празнични сандвичи, сурвачки и картички. С тях поздравяваме нашите близки.

 

https://read.bookcreator.com/j59hlZnkt4MnBlD4ZIIGlwtTAbq2/f4QwIKZlSkWcSkTJjvygmw

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ „ТРАНСПОРТЪТ В МИНАЛОТО И ДНЕС“

ІІ „г” клас, кл.ръководител г-жа Н.Бакърджиева и учител ГЦОУД г-жа Д.Червенкова

Какво е значението на транспорта за хората? Как са се предвижвали в миналото?  Може ли използването на транспортни средства да навреди на човека?   Превозно средство от миналото ли е велосипедът, или превозно средство на бъдещето? Кои са предвестниците на съвременния автомобил? Кои са най-разпространените транспортни средства днес? Има ли летяща кола? Има ли безпилотни въздушни превозни средства? Корабите в миналото и днес. 

Децата бяха разделени на 3 екипа, като всеки от тях имаше поставена различна задача, за която започнаха да се подготвят седмица по-рано.

Първи екип: Водни превозни средства              

                                             Втори екип: Въздушни превозни средства                                                    

Трети екип: Сухоземни транспортни средства

 Всяко едно от децата имаше индивидуална работа в своя отбор. На финала 20.11.  децата научиха за видовете транспортни средства, които се използват  в миналото и днес.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект“Географска карта-ориентиране и компас“

Ръководители:Галина Бозвелиева,Надя Петрова,Гинка Божкова

Дата на провеждане:27.11.2020 г.

I етап:Организационен:Поставяне на темата.Създаване на 2 екипа от класа,като всеки от тях подготвя своята задача от проекта:Първа група набира текста  в Word,a втора изготвя проекта под форма на презентация.

II етап: Оперативен: За да се научат да се ориентират по карта, достатъчно е да се постави така, че взаимното разположение на околните предмети от местността и техните условни знаци на картата да съвпаднат. Мястото на стоенето се определя на око,като ориентирането се извършва обикновено за контрол при движението из местността.Двете групи се учиха да работят и с трите способа за ориентиране:по линеен местен предмет,по посока към ориентир,с компас.

Учениците се запознаха с елементите,които съставляват същността на ориентирането,а именно:опознаване на местността,на  която се намираме по известни нейни признаци и ориентири,чрез компас,опознавайки устройството на компаса и разчитайки кръга със скалата,надписана в градуси/хилядни/ и разпознавайки магнита в неговия център. И двете групи разгледаха в Интернет пространството интересни карти на България и света,предлагаха идеи за туризъм и приключения,както и получиха полезна информация за родния ни град Бургас.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект  „България в древността“

4 „а“ клас

Дата на провеждане: 21 .11.2020 година

Етапи на организация и реализация:

В няколко интердисциплинарни урока  учениците от 4“а“ клас  разгледаха темата за Първото българско царство от по-различен ъгъл, с малко по-нестандартен поглед. Използвайки своите знания по Български език и литература, Човекът и обществото и  умения  си по Изобразително изкуство те  съчиниха  приказка за Първото българско царство.

Подготовката , организацията и реализацията  на тази тема  са с продължителност една година. Подготвителният етап започна в трети клас.  Всеки ученик създаде текст за владетел или  събитие. Някои ученици използваха собствени рисунки за онагледяване на приказката. Екипите положиха много труд и усилия да систематизират най-важната информация и да я представят по увлекателен, достъпен начин.В процеса на обучението по Човекът и обществото анализираха, обобщаваха и излагаха своето собствено мнение.

Постигнати резултати:

Учениците с лекота и желание изпълниха проектните задачи. Нестандартният  начин за овладяване на исторически дати и събития мотивира всички ученици и предизвика желание за активно участие.

Представена  като една увлекателна приказка  с исторически данни, рисунки и  снимки, тази информация изгражда картинна представа за владетелите и събитията през този период.  Обхваща всички владетели и събития  от основаването на нашата държава до Освобождението от Османско робство.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Корените на моя род“

2.в клас /6.11.2020 г./

 „Корените на моя род“ е проектът, по който работиха учениците от 2.в клас през м. октомври – ноември. Темата е свързана и с обучението по Околен свят. В часовете по предмета се изясниха основни понятия – родословно дърво, роднински връзки. Работата по проекта надгражда знанията на децата по темата и засилва интереса им съм рода и желанието да научат повече за него.

В часовете по интереси всяко дете от класа направи схема на родословно дърво с роднинските връзки между членовете в своето семейство и род.

Децата получиха предварително задача да издирят истории за своя род, които представиха на финалния етап на проекта – 06.11.2020 г. Освен интересни истории, те разказаха и за живота на  интересни личности от своя род и за традиции в семейството си. Своите разкази подкрепиха със снимки и текстове, които поставиха на макет на голямо дърво.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ – “ИЗРЕЧЕНИЕТО – ПЪЗЕЛ ОТ ДУМИ”

І „г“ клас, кл. р-л г-жа Радостина Генова и учител ГЦОУД

г-жа Павлина Сотирова

                  Днес 12.11.2020 г. учениците от І „г” клас финализираха третия си проект на тема „Изречението – пъзел от думи”.

              Класът беше разделен на 4 екипа, които със своята индивидуална и групова работа отработиха редица упражнения подчинени на темата. Проектът се реализира в три последователни учебни часа (2 часа БЕЛ и 1 час Технологии и предприемачество).                  

             Учениците се справиха с новите за тях упражнения при затвърдяването на знанията си за построяване и записване на видове изречения, направиха първите си стъпки при записване и оформяне на текст, работиха с интерактивни упражнения в е-платформа и изпълниха екипните си задача.

             Проектният ден премина с много настроение, положителни емоции и удовлетвореност. Екипната работа допада на класа, в групите цари спокойствие, толерантност към мнението на другите, взаимопомощ и сигурност, че другарите са до теб. Всичко това ни стимулира за бъдещата проектна работа.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Тела, вещества и материали“

3 „в“ клас, кл. р-л Антония Терзиева

Учениците от 3-ти „в“ клас работиха по иновативен проект на тема Тела, вещества и материали. Те изработиха свой лапбук и попълниха въпросите в него. Беседвахме и гледахме презентация по темата.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Тема: „Плодовете на есента“

ІІ „г” клас, кл.ръководител г-жа Н.Бакърджиева и учител ГЦОУД г-жа Д.Червенкова

На 16 октомври  2.г  клас успешно финализираха първия си проект за 2020 -2021 учебна година „Плодовете на есента“. В продължение на две седмици учениците събираха природни материали. Богатата палитра от цветове на този сезон изпълни учениците  с въображение за творчество! Екипите създадоха рисунки, обемни плодове, пана, апликации.Есента е прекрасен сезон, който ни дарява с небивало изобилие от  плодове и зеленчуци. В класната стая  класа направиха изложба.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Млад метериолог“

                                                                                    VІб, VІв, VІг клас г-жа Стефка Павлова

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект “Видове тела около нас и природата“

Ръководители:Галина Бозвелиева,Надя Петрова и Гинка Божкова

       Дата на проеждане:23.10.2020 г.

 

I етап :Организационен :Поставяне на темата. Създаване на 4 екипа, като всеки от тях подготвя идеята си за работа и систематизира събраната и прочетена информация в Интернет за видовете тела около нас и природата.

II етап: Оперативен: Зареждат страницата, свързана с намирането на изображения на тела. Запазват изображенията като JPEG IMAGE и сравняват телата – по какво си приличат и различават :маса, бюро, столове, книги, планини, растения и всички останали предмети, които ни заобикалят, които са тела. Другата група дават примери за природни тела и за тела, направени от човека, които трябва да нарисуват, след което трябва да ги запазят като изображения и разпределят в две колонки в документ в Word.

Третата група има да разпредели изброени тела в три групи: Кои са от неживата, жива природа и направени от човека.

Четвъртата група разсъждава върху тела, изградени от едно вещество и върху тела, изградени от различни вещества, търси изображения в Интернет на такива тела и ги свързва с веществата, от които са изградени, като веществата са изброени от тях в дясната част на листа в Word.

След което всяка групичка представя извършеното от нея.

III етап: Продуктивен: Учениците отговориха правилно на въпросите, свързаха предметите с веществата, от които са съставени, отчетоха приликите и разликите между телата и направиха обобщения, като: „Какво наричаме тяло?“,“ Състав на телата“, „ Обем и маса на телата“.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ – “МОЕТО СЕМЕЙСТВО”

І „г“ клас, кл. р-л г-жа Радостина Генова и учител ГЦОУД

г-жа Павлина Сотирова

 

                  Днес 02.10.2020 г. учениците от І „г” клас работиха по първия си проект на тема „Моето семейство”. Всеки ученик имаше индивидуална задача, да изработи къщичка и да нарисува семейството си.

               Класът беше разделен на 4 екипа, които имаха за задача да си помагат при изработването на дома,  отразяването на членовете на семейството и домашните любимци във вътрешността на къщичката.

              В края на проектния час учениците разказаха за своите семейства по така изработената проектна задача.

            

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРОЕКТ – “ВЪЛШЕБНИЦА ЕСЕН”

І „г“ клас, кл. р-л г-жа Радостина Генова и учител ГЦОУД

г-жа Павлина Сотирова

 

                  Днес 23.10.2020 г. учениците от І „г” клас финализираха втория си проект на тема „Вълшебница Есен”. Класът беше разделен на 4 екипа, с различни екипни задачи:

           І екип – Работа върху пъзел (есенна картина)

                На екипа се предоставя плик с  5 части пъзел от есенна картина. Всеки ученик оцветява една част. След което екипът пристъпя към сглобяване на пъзела, чрез залепяне върху картон и оформяне на проектната си задача.

         ІІ екип – Природен календар

                След индивидуална работа за период от една седмица всеки ученик от екипа е отбелязвал със знаци (символи) промените на времето. Учениците от екипа съпоставят и коментират самостоятелната си работата, след което изработват общ природен календар.

        ІІІ екип – Даровете на есента – плодовете

                 На екипа се предоставя плик с шаблони на плодове, които се разпределят между тях. Учениците ги оцветяват, аранжират в празната фруктиера и ги залепят. Оформят екипната си работа по проектната тема.

         ІV екип – Зимнина – зеленчуците през есента

 

                 На екипа се предоставя плик с шаблони на есенни зеленчуци, които се използват за направата на туршия. Учениците си ги разпределят, оцветяват, аранжират в празния буркан и залепят. Оформят екипната си работа по проектната тема.

              В края на проектния ден учениците надписаха и оформиха цялостната работа на класа в първия си постер.

             Проектният ден премина с много положителни емоции. Екипната работа допада на класа, което ни стимулира за бъдещата ни проектна дейност.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

УЧЕБНА 2019 – 2020г._

График проекти І срок

График проекти ІІ срок

Анкета родители – обобщение

АНКЕТА

Решение на Педагогическия съвет за разширяване на обхвата на иновативния проект

Успешно приключи първият мониторинг върху въвеждането на иновация в ОУ „Св. княз Борис І“

           Първи мониторинг

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРОЕКТ V клас

„Природата и хората си взаимодействат“

      Целта проекта беше да накараме учениците да се замислят колко много зависим от природата и сме длъжни да я опазваме, да се борим за всяко животно и растение, за разнообразието ѝ. Зададохме за разглеждане следните сайтове :

http://zoosofia.eu – на зоологическатаческата градина в София

https://zoo.sandiegozoo.org/here-for-you – Посещение в зоопарка в Сан Диего

https://yosemite.org/webcams/yosemite-falls/ – Разходка сред природата в национален парк Йосемити – целта им е да възстановят и защитят местообитанието на защитени видове.

и те трябваше да изразят позицията си с няколко изречения и няколко снимки по темата „Природата и хората си взаимодействат“. Всеки имаше свободата да изрази своята гледна точка по темата. Може би, защото разглеждаха зоологически градини повечето работи бяха свързани с животни. Но за нас това беше една малка стъпка в правилната посока!  

Сиана Кръстева 5г клас

Природата и хората си взаимодействат

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект V б, V в, V г клас

„COVID 19 – ТЪМНАТА СТРАНА НА СВЕТА, В КОЙТО ЖИВЕЕМ“

 

              Когато залагахме темата за поредния иновативен урок я свързвахме със замърсяването, болестите, мизерията, ресурсите в природата, които не използваме правилно…

             Пандемията, коронавирусът – кое, защо и как го активира – тази нова обстановка промени начина ни на мислене и измести малко идеята за темата.

             Целта вече е учениците да изразят мнението си над въпросите: защо ни се случи СОВИD–19, как ни се отрази и можем ли да променим нещо?

              За да направят проекта могат да използват изучените вече програми: Power Point, Word, Paint. Може да изкажат мнението си с рисунка в Paint; текст и картинка в Word, или да оформят като презентация с Power Point.

               Работите, които получихме доказаха, че тези теми не трябва да се пренебрегват. Учениците имат мнение, позиция, гледна точка, а ние учителите сме тези, които трябва да ги насочваме в правилната посока и да ги поощряваме!

Калина_Господинова_5Г_Covid-19

COVID 19

ПРОЕКТ COVID-19

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Светът около нас, като огромен супермаркет“

В проекта участваха 5б,5в,5г класове. Поради ситуацията свързана с карантината този проект се проведе онлайн.  На учениците им бе поставена задача да помогнат на своите родители , като сготвят сами или ги изненадат с приготвянето на десерт, сандвичи или смути. Втората задача беше да нарисуват или апликират хранителна пирамида  на своето семейство.

Всички бяха ентусиазирани и се справиха  перфектно!

Здравословна пирамида-Виктор Градинаров 5 г клас

Здравословна пирамида-Петър

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Засадих дърво“ 

1 екип – Презентация „Значението на дърветата за живота на Земята.“

2 екип – Презентация „Пролетта и дърветата“

3 екип – Защитени дървета в България

4 екип – Как се отглежда дърво.

5 екип – Да нарисувам дърво и условията при които се отглежда.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „От жълъда до молива“

Учениците от 3 “ а“ клас в бинарен урок на тема „„От жълъда до молива“ проведоха  много и разнообразни дейности.

Първи екип подготви и изнесе беседа на тема “Историята на молива“.

Втори екип проучи  и представи интересни легенди и притчи за молива.

Трети екип – Защо трябва да пазим природата.

Четвърти екип съчиниха художествени произведения: „Приказка за вълшебния молив“, „Майката природа“.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект “ Сготвих вкусно и здравословно“

На 28.02. 2020 година  учениците от 3 „а“ клас  показаха своите кулинарни умения и знания за здравословното хранене.

Предварителната работа на учениците бе диференцирана по екипи.

1 екип- Беседа за здравословното хранене

2 екип-Хигиена на храненето

3 екип- Изготвяне на здравословно меню

4 екип- Органи на храненето в човешкото тяло

 Финализирането на темата в последния час беше забавно , интересно и най-вече вкусно. Всеки ученик приготви своя здравословна закуска, презентира я пред съучениците си и след това вкусно си похапна.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект “ Обичам и пазя природата”

На 22.05.2020г. учениците от 2б клас се включиха в проекта на тема: “ Обичам и пазя природата”. За тази цел те направиха илюстрации по темата и дори изработиха макет на планетата Земя.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПроектПролетно празнично настроение”

На 21.04.2020 г. учениците от 2б клас се включиха дистанционно в проекта на тема:                      “ Пролетно празнично настроение”. За тази цел, те изработиха великденски картички, както и декорираха прекрасни великденски яйца.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Здравословно хранене“

На 20.03.2020 г, по време на е-обучението, учениците от 2б клас приготвиха здравословни плодови и зеленчукови салати по проекта на тема: “Здравословно хранене”. С изключителен ентусиазъм, въображение и старание, учениците и техните родители, сътвориха кулинарни шедьоври.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект  “Вълшебството на билките”

3 „г” клас, г-жа Марияна Христова

Учениците от 3.г клас  се подготвиха за поредната проектна тема. Беше им представена онлайн информация –  снимки  , презентацияи материали по темата. С голямо желание учениците се подготвиха за тази тема.Имаше дискусия между екипите , разговори и беседи в платформата, което още повече  ги затрудняваше. Учениците се справиха с предизвикателствата.Обогатиха знанията си за Билките в България и ползата от тях. Децата разказваха за рядко срещани билки издирваха и систематизираха информация от интернет.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект  „Биоразнообразие и защитени зони”

3 „г“ клас, кл. р-л Марияна Христова

 

         Учениците от 3 г. работиха по поредната проектна тема. Представена им беше информация за Бургаските влажни зони и за редките видове в тях. Поставени им бяха задачи да проучат и разкажат за някои видове, да потърсят информация в интернет и при възможност да направят или да представят снимки от тези зони. Въпреки създалата се ситуация учениците проявиха интерес и се справиха с поредното предизвикателство. Обогатиха и надградиха знания и представиха интересна информация.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Мастър шеф – храня се здравословно“

2 „в“ клас, кл. р-л Антония Терзиева

 

   През месец март темата на проекта на 2-ри „в“ клас беше „Мастър шеф – храня се здравословно“. С децата дискутирахме кои храни са полезни за здравето ни и кои са вредни. Как трябва да живеем здравословно и да спортуваме. Задачата, която им поставих беше да направят от здравословни хранителни продукти сандвичи или фигури от плодове и зеленчуци. Крайните резултати са повече от чудесни.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Пролетните празници и обичаи“

2 „в“ клас, кл. р-л Антония Терзиева

 

  През месец април темата на проекта ни е „Пролетните празници и обичаи“. Коментирахме кои са пролетните празници и какво правим на тях – Великден, Цветница и Денят на Земята. Децата имаха за задача да боядисат яйца, да нарисуват пролетта или пролетни пейзажи и за денят на Земята да направят от пластилин планетата Земя.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРОЕКТ Красотата и богатството на пролетните празници“

  3 „в“ клас

Учител – г-жа Галина Русева

         По време на е-обучението по темата „Пролетни празници“, учениците от 3 „в“ клас избраха да се подготвят за празника на славянската писменост и култура 24 май. Те имаха поставена задача да изработят и украсят 3D първата буква от името си. Темата е по образователно направление „Човекът и природата“ и учениците отново вложиха въображението и таланта си и сътвориха невероятни букви.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРОЕКТ „„Мастър шеф“ – Храня се здравословно“ – 3 „в“ клас

Учител – г-жа Галина Русева

          По време на е-обучението учениците от 3 „в“ клас направиха своите интересни здравословни менюта и участваха в надпреварата за „Мастър шеф“ на 3 „в“ клас. Темата беше „Мастър шеф-храня се здравословно“, а направлението Човекът и природата. Те вложиха много въображение, старание, прецизност, за да изготвят здравословните си шедьоври.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ Колко разнообразен е светът на организмите около мен!“

  3 „в“ клас

Учител – г-жа Галина Русева

              По време на е-обучението учениците от 3 „в“ клас имаха поставена задача да снимат от терасите на своите домове как организмите се „събуждат“ от зимен сън и се приготвят за нов живот през пролетта. Проекта по тема „Колко разнообразен е светът на организмите около мен!“ е по образователно направление „Човекът и природата“. Правейки своите снимки, те се убедиха, че въпреки извънредното положение в страната, организмите не спират да ни радват с красотата и неповторимостта си.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

          Проект „Промените през сезоните“

класен ръководител Нели Бакърджиева

учител в ГЦОУД Диана Червенкова

Проектът е ориентиран на практическа основа да се затвърдяват знанията за годишните времена и техните характерни особености. В условията на дистанционното обучение се проведе  работа с природен календар. Учениците  изгледаха мултимедийна презентация за красотата на сезоните, четоха стихове и гатанки за сезоните.Чрез електронна книжка се запознаха с Притчата  за синовете и четирите сезона:  

https://read.bookcreator.com/j59hlZnkt4MnBlD4ZIIGlwtTAbq2/lDdU_7fwQ–Lu-ent0JZzg

Работата по проекта допринесе за развиване на рисуването, изрязването и апликирането като част от базовите ръчни умения. Децата с голям ентусиазъм създадоха своите проекти за любимо годишно време.

https://read.bookcreator.com/j59hlZnkt4MnBlD4ZIIGlwtTAbq2/3KCIZQwpQ3CVG-g2-XVoUA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „С буквите се учим да растем“ 1.в клас

На 13.04.2020 г. се проведе финалния етап от проекта „С буквите се учим да растем“, който трябваше по график да завърши на 27.03.2020 г. Децата получиха две задачи – всяко от тях да си направи корона със своята буква и да научи стихотворение за буквите, азбуката, училището , Кирил и Методий. На 13 април децата от 1.в клас се разделиха с Букварчето, като всяко от тях рецитира стихотворението, което съвсем отговорно беше подготвило със своите родители. За празника децата бяха със предварително изработените коронки.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Земята през моите очи“

І „г” клас, учител/и г-жа Бакърджиева,г-жа Червенкова

Чрез този проект учениците от 1.г. клас отправиха послания:

  ОБИЧАМ ЗЕМЯТА! ПАЗЕТЕ МЕ, АЗ СЪМ ВАШИЯ ДОМ! БЪДИ ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА!

https://read.bookcreator.com/j59hlZnkt4MnBlD4ZIIGlwtTAbq2/8p6kMBO4Tlmso11YoDeD0w

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект “ Посади и отгледай с любов“

І „г” клас, учител/и г-жа Бакърджиева,г-жа Червенкова

 На 27 март учениците от 1.г клас представиха проекта, който осъществиха през първите две седмици на дистанционното обучение. Чрез презентация и електронни упражнения децата  се запознаха с растителния свят, видовете растения, грижите за тях и как може всеки да отгледа растение. Посяха семенца, наблюдаваха поникването им и водиха книжка за процеса на растеж.

https://read.bookcreator.com/j59hlZnkt4MnBlD4ZIIGlwtTAbq2/3GNfdr8SShKjeYUfMTXGkg

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

„Здравословно хранене – Здрав дух в здраво тяло.“

2 а клас

На 24.04. 2020год., се проведе обобщителният час по проекта на 2 а клас на тема: „Здравословно хранене – Здрав дух в здраво тяло.“

  Под ръководството на г-жа Р. Кръстева и г-жа  А. Петрова, второкласниците показаха колко много са научили за правилното хранене, защото то е ключ към добро здраве и успех в училище. Дистанционната форма на обучение не бе пречка за реализацията на проекта. Учениците   и техните  родители сътвориха невероятни сандвичи и салати, достойни за кулинарна изложба.

 Децата получиха важен урок :Здравословно е балансираното, разнообразно, редовно хранене и спорта.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Да се храним здравословно“

1.в клас

класен ръководител Росица Юрукова

учител в ГЦОУД Росица Маринова

На 8 май 2020 г. завърши работата на учениците от 1.в клас по проект „Да се храним здравословно“.

За да се постигнат целите на проекта, учениците се запознаха с темата чрез беседа и мултимедийни презентации „Хапвай питателна и разнообразна храна“, „Управлявай порциите си“, „Избери водата“, а също и видеоуроци от платформите „Уча се“ и „Академико“.

Задачите, които получиха децата, бяха да „пазаруват“ виртуално здравословни храни; да открият названията на плодовете и зеленчуците, скрити в картинки; да нарисуват натюрморт с плодове и зеленчуци. По темата „Хранителна пирамида“ – да направят апликация с картинки от рекламни брошури. Много интересна беше задачата „Сгответе заедно!“. Децата трябваше да готвят с родителите си, родителите – да направят снимки как работят заедно и да ги изпратят. От изпратените снимки се вижда, че първокласниците са щастливи и доволни, докато изпълняват тази задача.

По последната задача учениците трябваше да напишат красиво и цветно върху лист любимата си готварска рецепта или тази, по която са готвили, изпълнявайки предходната задача.

Работата по проекта беше интересна и изключително полезна за децата.

https://read.bookcreator.com/bM2nI2TOljYfEN8QudYnGiZVT2u1/TFzS6jhxShSuhi9RCy8BAQ

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект №5 „Растенията – богатство и разнообразие“

1.в клас

     На 28.02.2020 г.  учениците от 1.в клас финализираха проекта си „Растенията – богатство и разнообразие “. По-рано  децата бяха разделени на 4 екипа, а след това получиха индивидуалните си задачи, които  отговорно подготвиха заедно със своите родители. В дните до 28 февруари учениците от 1.в клас имаха възможността да получат много допълнителна информация за различните групи растения, за различни техни представители и за редки или застрашени видове растения.

      На 28 февруари първокласниците работиха по създаването на своя общ продукт – Кратка енциклопедия. В  тяхна помощ се включиха и  родители. По-късно екипите презентираха своята работа пред гостите си –  родители и близки, като всяко дете представи изпълнението на своята индивидуална задача. Децата се справиха много добре.

      Подготовката на децата за проекта, както и презентирането на енциклопедията отново бяха една чудесна  възможност те  да научат много за различните професии.

      Работата по проектите все повече сплотява децата от класа, а по време на  презентацията стана ясно, че те стават все по- смели в изявата си пред гостите.        

       Отличната работа по проекта отново мотивира първокласниците, техните родители и  учителите им – г-жа Юрукова и г-жа Маринова за  следваща проектна работа, като начин да изявяват  своите най-добри страни.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Здраво тяло, здрав дух. Здравословно хранене“

3 „г“ клас, кл. р-л Марияна Христова

         Учениците от 3 г. клас с желание и ентусиазъм се подготвиха за поредната тема включена в проектната дейност по Човекът и природата. С голямо желание учениците се подготвиха за тази тема, като първо им беше предоставена приказка с цел да осъзнаят рисковите фактори от вредната храна, която ежедневно консумират. Имаше дискусия между екипите, какво причинява вредната храна и в големи количества за здравето на човека, което ги впечатли най- много – наднормето тегло, затлъстяване, болести. С голямо желание си приготвиха здравословно меню, всички ученици бяха доста подготвени – плодове, ядки зеленчуци, пълнозърнести храни, мед. На финала класната стая се превърна в един здравословен ресторант, което допринесе доста за настроението и емоциите на децата.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Проект „Разнообразният свят на животните“

2 „в“ клас, кл. р-л Антония Терзиева

 

На 28.02.2020 г. учениците от 2-ри „в“ клас работиха по проект на тема „Разнообразният свят на животните“.

          Четирите екипа имаха да проучат различните групи животни и да изготвят тематични табла.

          Екип Пролет работи по темата за дивите животни, екип Лято изготви постер за селскостопанските животни, екип Есен за животните в зоопарка, а екип Зима – за домашните любимци.

         Накрая всеки от екипите презентира пред класа информацията за животното, което беше подготвил предварително.

        Децата научиха любопитни факти за животните и много се забавляваха.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Тема: „Светът на животните“

І „г” клас, учител/и г-жа Бакърджиева,г-жа Червенкова

С голям ентусиазъм учениците от І г клас се справиха  отлично с петия проект . Запознаха  с условията на живот на различните групи животни; Откриваха прилики и разлики между групите животни; Научиха любопитни факти за някои видове. Получиха знания чрез видео и интерактивни работни листи за опазване на животинския свят в природата. В часовете по Изобразително изкуство и  Технологии и предприемачество изработиха от глина модели на животни. Конструираха от хартия птици. Нарисуваха картини на животни. Класът бе разделен на три екипа: Домашни животни, Диви животни, Домашни любимци.

В класната стая бе подредена изложба от глинени фигури с любими животни и хартиени птици. Демонстрираха  пред родители знанията за животните, като всеки екип   представи  изработените лапбук , постери и маска с животно . Разказаха любопитни факти за някои животински видове.  Работиха екипно електронни пъзели – диви и домашни животни с таблети .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Празнуваме заедно“

ІІІ “ a“ клас, класен ръководител Таня Цонева

На 14.02.2020 година учениците от 3 „а“ клас завършиха работата си по проектната тема „Празнуваме заедно“

Класът бе разделен на 4 екипа. Задачите бяха разнообразни и учениците сами избраха по коя от темите ще работят. Екипите стигнаха до единодушно решение каква задача да бъде изпълнена .

1.Празници на различните народи.

2.Да изработим кукерски маски.

3.Различните деца играят заедно.

4.Рисунка на кукерска маска.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект  – Вулканичната дейност като замърсител на въздуха

 

На 14.02.2020 г. се проведе третия от поредицата модулни уроци в прогимназиален етап.

Петокласниците работиха върху темата „Вулканичната дейност като замърсител на въздуха” като имаха комплекс от задачи, изискващи и доизграждащи различни умения и компетенции у тях. За модул география – учениците беседваха за това какво е вълканизъм, кои са видовете вулкани според активността си и начина на изригване, каква е конструкцията на вулкана, кои са поствулканичните явления и последиците от вулканичната дейност. Отбелязаха на макет частите от конструкцията на вулкана. В часовете по Информационни технологии  изработиха дигитални схеми на вулкан, проучваха и обобщаваха информация за действащи вулкани и вулканични изригвания в различни части на света и изготвиха презентации за тях.   По Човекът и природата практически създадоха макет на вулкан, наблюдаваха изригването му като дискутираха неблагоприятните последици от това за атмосферата.

Вулкани и вулканична дейност

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект – „Празници и обичаи в моят роден край“

ІІІ „г“ клас, кл. р-л Марияна Христова

         Учениците от 3 г. клас с желание и ентусиазъм се подготвиха за поредната тема включена в проекта по Човекът и обществото. Поставената задача на един от екипите бе да направят презентация, която да представят пред своите съученици свързана с празника Кукери и Кукеровден. Децата намериха доста материали и информация, снимки, текстове в интернет и презентираха пред целия клас.  Целта на тази тема беше, да се запознаят и да обогатят знанията си за празника Кукеровден, кукерските маски  – от какви материали се правят самите маски и облекла на този празник, защо се прави и каква е неговата цел.  Учениците слушаха с интерес и задаваха доста въпроси.  С желание подходиха при подготвятего на крайният продукт, направиха красиви рисунки на кукерски маски, които подредихме в класната стая и направихме малка изложба.  Прадставиха много материали и информация. Създаде се една приятна творческа среда изпълнена с емоция и удовлетвореност от изработване на крайният продукт.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРОЕКТ „Зимно празнично настроение“

ІI „б” клас ,учители –  г-жа Надя Петрова и г-жа Радостина Генова

 

На 24.01.2020г. учениците от ІІ „б“ клас финализираха четвъртия си проект „Зимно празнично настроение“.

          Всеки екип имаше следната задача:

I екип: Изработване на пано с модели на кукерски маски;

II екип: Изработване на статична конусовидна кукерска маска;

III екип: Изработване на кукерски маски за лице.

          Учебният проект започна с презентацията на тема „Януарски народни празници и обичаи“. Проведе  се дискусия, свързана с процеса на работа и крайния продукт.

          Родител показа автентична кукерска маска от Странджа и даде информация за нейната изработка.  Всички деца се включиха активно както в подготовката, така и във финализирането на крайния продукт – кукерски маски. Комуникацията между ученици-ученици и ученици-родители беше изключително толерантна. Всички си помагаха задружно  обединени от общата цел. На финала децата научиха за интересния кукерски обичай.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРОЕКТ „България- страна пълна с чудеса!“ – 3 „в“ клас

Учител – г-жа Галина Русева

         На 24.01. учениците от 3 в клас работиха върху четвъртия си иновативен проект на тема „България- страна пълна с чудеса!“.

          Четирите екипа имаха за задача да направят макет на избрана забележителност от всяка от четирите основни посоки в България.

          Първият екип се спря на макет на „Седемте рилски езера“, който изработиха върху стериопор. Издълбаха го и запълниха езерата с пластелин. Направиха от алуминиево фолио 3D борчета. 

          Вторият екип избраха „Чудните скали“ край Провадия. Направиха скалите от глина и ги оцветиха с темперни бои. Пред тях с темперни бои нарисуваха реката, а зад тях от картон направиха 3D планина. Справиха се отлично.

          Третият екип избраха да изработят „Каменната сватба“ – край Кърджали. Материалът, на който се спряха беше пластилин. Разказаха легендата на съучениците си и им казаха къде точно могат да видят това природно чудо в България.

          Четвъртият екип се спряха на макет на Крушунските водопади. Изработиха ги върху капак от кутия за обувки. Водата направиха от пластилин и изрезки от найлонова торбичка. Залепиха камъчета и клонки отстрани.

          Четирите екипа работиха с изключително старание, прецизност, концентрация, любопитство и ентусиазъм.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект ,,Хубави са всички годишни времена“ – 2 „а“ клас

учители: г-жа Румяна Кръстева и г-жа Анна Петрова

 

       На  24.01.2020 г., във 2 а  клас, се проведе поредният иновативен урок на тема ,,Хубави са всички годишни времена“.

       Благодарение на усърдието и желанието на малките ученици, той се превърна в истински цветен празник на сезоните.

       Красотата на костюмите на децата, дървото на годишните времена и детските рисунки по постерите, под звуците на музиката на Вивалди, потопиха всички в истинска приказка.

       Но най- важното бе, че учениците научиха много за четирите сезона и зарадваха нас и своите родители, които с желание ни помагаха.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Природата и ние – едно цяло“

2 „в“ клас, кл. р-л Антония Терзиева

На 24.01.2020г. учениците от 2-ри „в“ клас работиха по проект на тема „Природата и ние – едно цяло“. Децата бяха разделени на 4 екипа, като всеки от тях имаше поставена различна задача, за която започнаха да се подготвят седмица по-рано.

         Екип Пролет имаше за задача да посади бобче в памук и да го отгледа до неговото поникване.

         Екип Лято трябваше да засади семки от лимон, които предварително всяко дете си накисна вкъщи седмица преди проекта.

         Екип Есен си направи Чичко Тревичко и ще трябва да се грижи за него до поникване на тревичка (косата му).

         Екип Зима изработи хранилки за птици.

         С децата поговорихме за растенията и от какво се нуждаят, за да растат, за нуждата от човешка намеса в помагането за хранене на животните през зимата. Заедно поговорихме за това колко важни са пчелите за живота на Земята и направихме голям кошер, като всяко дете си изработи своя пчела и я забучи около кошера.

         Получи се страхотен проект, изпълнен с много емоции и прекрасни крайни продукти!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ТЕМА „Професиите в служба на хората

І „г” клас, учител/и г-жа Бакърджиева,г-жа Червенкова

Темата на проекта е близка до учениците и е ориентирана към представяне на най – значимите професии в служба на хората.  Учениците се запознаха с темата чрез беседа, съпроводена с уводна мултимедийна презентация, игра „Познай професията“ . Учениците избраха професии, за които мечтаят и желаят да представят и така се оформиха екипи по направления – Медицина, Наука и технологии, Услуги. Обсъди се идеята някои професии да се представят в „Карнавал на професиите“. Вниманието на учениците се насочи в предстоящата  работа и акцентира върху изработването на крайния продукт – изработване на  лапбук и постери във всеки екип, със снимков материал,текст, рисунки за  всяка професия.  Родителите много активно подпомогнаха децата в подготовката и за „екипировката“ на  професиите лекар, стоматолог, ветеринарен лекар, полицай, войник, водолаз . Наученото професиите и изработените лапбук и постери с професиите учениците презентираха пред родители. Всяко дете представи професията, която беше избрал и която е негова мечта. Дефелираха, демонстрираха и много емоционално говориха за харесваната и мечтана професия. В класната стая беше подредена изложба с рисунки на професията „Ветеринарен лекар – лечител на човечеството“.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект  „Трудът на хората около мен“ 1.в клас

     На 24.01.2020 г.  учениците от 1.в клас финализираха проекта си „Трудът на хората около мен“. По-рано  децата бяха разделени на 4 екипа по предварително подготвена анкета, а след това получиха индивидуалните си задачи, които много отговорно подготвиха заедно със своите родители. В дните преди 24 януари учениците от 1.в клас имаха възможността да получат много нова и интересна информация за професиите на зъботехника, зъболекаря, пожарникаря и поддръжка на светофарните уредби по време на срещите си с представители на тези професии в лицето на родители и външни гости. Децата се срещнаха и с представители на различните професии  в училище.

      На 24 януари първокласниците работиха по създаването на своите екипни къщички и изпълнението на екипните си задачи. В  тяхна помощ се включиха и  родители. По-късно екипите презентираха своята работа пред гостите си –  родители и близки, като всяко дете представи изпълнението на своята индивидуална задача. Децата се справиха прекрасно.

      Подготовката на децата за проекта, както и презентирането отново бяха една чудесна  възможност те  да научат много за различните професии.

      Работата по проектите все повече сплотява децата от класа, а по време на  презентацията стана ясно, че те стават все по- смели в изявата си пред гостите.        

       Отличната работа по проекта отново мотивира първокласниците, техните родители и  учителите им – г-жа Юрукова и г-жа Маринова за  следваща проектна работа, като начин да изявяват  своите най-добри страни.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект – „Зимни християнски празници и обичаи“

ІІ „а“ клас, кл. р-л г-жа Румяна Кръстева и учител ГЦОУД

г-жа Анна Петрова

            На 13.12.2019г., във 2 а клас се проведе поредния иновативен урок на тема: “ Зимни християнски празници и обичаи“. Наш гост бе иконописецът Тошко Вачев. Класната стая се превърна в мини художествена галерия, изложени бяха красиви икони, свързани със зимните християнски празници. Децата се насладиха на интересните истории, отразяващи вярванията на хората и стремежът им към любов, здраве, щастие и благополучие.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Минало незабравимо“

3 „а“ клас, класен ръководител Таня Цонева

        Днес, 20.12.2019 година, учениците от 3 „а“ клас завършиха проектната си работа по темата „Минало незабравимо”

Всеки екип имаше различна задача, която бе подготвена и реализирана заключителен етап.

1 екип – Подготви информация за създаването на Българската държава. Изработиха линия на времето.

2 екип – Подготви информация за празници и обичаи в миналото.

3 екип – Подготвиха информация за празници и обичаи в съвременното българско общество. Кои традиции и обичаи са се съхранили във времето?

4 екип – Как празнувам в моето семейство?

        В проектния ден се проведе беседа със служителки от Исторически музей гр.Поморие  на тема „Сурвачката – традиция и магия”. Накрая всяко дете изработи сурвачка от естествени материали.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Планините в България“

ІІІ “ г“ клас, класен ръководител Мариана Христова

         Учениците от 3 г. клас изработиха лапбук на тема „Планините в България“, . Целта на тази тема беше, да се запознаят и да обогатят знанията си за конкретни планини. Да намерят информация от интернет и да я систематизират. Да работят в екип и да представят продукт лапбук.  С желание подходиха при подготвянето на крайният продукт. Представиха много материали и информация. Създаде се една приятна творческа среда изпълнена с емоция и удовлетвореност от красиво изработените крайни продукти, които ще им бъдат в помощ през цялата учебна година обогатени с много снимков материал, информация за конкретните планини.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Свещеният вятър – камикадзе“

На 20.12.2019г. се проведе втория от поредицата модулни уроци в прогимназиален етап.

Петокласниците работиха върху темата „Свещеният вятър камикадзе” като имаха комплекс от задачи, изискващи и доизграждащи различни умения и компетенции у тях. За модул география – учениците получиха теоретични знания за вятър, видове ветрове, причини за формиране на ураганни ветрове, местата, където възникват  и последиците от тях. Те проучваха, обобщаваха и представяха информация за такива явления в различни части на света. В часовете по Информационни технологии  изработиха дигитални схеми за последиците от различната сила на вятъра, карти и схеми на разглежданите явления.   По Човекът и природата практически създадоха и наблюдаваха свое собствено торнадо, дебатираха за замърсяването на водните басейни и пречистваха вода.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект  „Минало незабравимо”

ІІІ “ г“ клас, класен ръководител Мариана Христова

         Учениците от 3 г. клас изработиха автентични сурвачки, ръководени от служители от Историческия музей в град Поморие, които им разказаха за символите на народните сурвачки и им предоставиха необходимите материали. Целта на тази тема беше, да се запознаят със сурвачката като символ, носеща белезите на поминъка и бита на старите българи. Запознаха се с материали като дрян, вълна, сушени плодове. Работиха с желание и интерес. Коментираха, беседваха. Създаде се изключително приятна и емоционална  атмосфера. Изработените сурвачки представиха на родители и ръководство.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Сезонни промени в природата”

ІI „б” клас, учител г-жа Надя Петрова и г-жа Радостина Генова

        На 13.12.2019 г. учениците от ІІ „б“ клас финализираха третия си проект на тема „Сезонни промени в природата“. В проектния ден се включиха и родители към така сформираните четири екипа.

        Учениците участваха активно както в подготовката, така и във финализирането на крайния продукт – макети на четирите сезона. Комуникацията между деца-деца и деца-родители беше изключително толерантна. Всички си помагаха задружно и обединени от общата цел. На финала децата знаеха всичко необходимо и  характерно за сезоните.

       Презентирането започна с подготвена изненадата от 4 ученици (по един от всяка група), който бяха направили обща анимирана презентация подготвена в часовете по Информационни технологии за годишните сезони с любопитни факти и притчата за синовете и четирите сезона.

           Всички бяхме удовлетворени от добре свършената работа.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРОЕКТ „МОЯТ РОДЕН ГРАД БУРГАС В МИНАЛОТО И ДНЕС

І „г” клас, кл.ръководител Н.Бакърджиева и г-жа  Д. Червенкова

 1. Организационен етап – Проектът е ориентиран към затвърдяване и надграждане знанията на учениците за техния роден град. Реализира се в часовете по  Околен свят  –  „Моето родно селище“  ,БЕЛ Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество. Учениците се запознаха с темата чрез беседа, съпроводена с уводна мултимедийна презентация. Четоха стихове за родния град.  Изработиха поздравителни картички по случай празника на Бургас „ Аз обичам     Бургас“
 2. Оперативен етап – Вниманието на учениците се насочи в предстоящата работа и акцентира върху изработването на крайния продукт – изработване на постери във всеки екип, със снимков материал на забележителности на града в

    миналото и днес. Всеки ученик получи много кратък информационен списък, свързан с проектната работа. Родителите съдействаха на учениците в проучването.

Екип 1- Бургас в миналото

Екип 2 –  Бургас и морето

Екип 3 – Бургас – днес

Екип 4 – Творците на Бургас

 1. Продуктивен етап – Представяне на историята на родния град в презентация от ученик. Финализиране на работата по крайния продукт пред родители и учители. Изложба на картички и постери.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Чудесата на Коледа“ 1.в клас

     На 13.12.2019 г.  учениците от 1.в клас завършиха третия си проект на тема „Чудесата на Коледа“. Две седмици  по- рано  децата бяха разделени на 4 екипа , а след това получиха индивидуалните си задачи, които много отговорно подготвиха заедно със своите родители. На 13 декември първокласниците работиха по създаването на своите коледни играчки с пожелания, с които  по време на презентацията всеки екип украси своята коледна елха. Родители помогнаха предварително в изработването на четирите нестандартни коледни елхи. По- късно екипите презентираха своята работа пред гостите си – г-жа Генова  – зам. директор на училището и  родители, като всяко дете представи изпълнението на своята индивидуална задача. Целта на проекта беше учениците от 1.в клас да научат повече, а също и  интересни факти за празника по различен и забавен начин.

         Работа по проекта мотивира   учителите им – г-жа Юрукова и г-жа Маринова, учениците им и техните родители за  следваща проектна работа, като начин първокласниците  да изявяват  своите най- добри страни – умения за презентиране, умение да изслушват съучениците се, отговорност към поставените задачи и стремеж  да надградят  знанията си по темата.

          Трудностите по време на реализирането на проекта са свързани с това , че учениците все още не могат да четат и да пишат, нуждаят се от помощ при изпълнение на индивидуалните си задачи, а също и при екипната работа.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„Ученици учат ученици“- ІІ „в“ и ІІІ „в“ клас

 

На 13.12.2019 г. учениците от ІІ „в“ клас и ІІІ „в“ клас финализираха третите си проекти на тема „ Най- светлите зимни празници у дома“.

В проектния ден второкласниците имаха като първа задача да изработят снежни човеци от чорапи и ориз в четирите екипа.

В последствие се включиха третокласниците и двата класа работиха заедно по заложения иновативен момент „Ученици учат ученици“. Задача им беше да изработят еко коледни играчки от електрически крушки. Учениците се стараеха много, работиха задружно, обменяха идеи и се забавляваха. Третокласниците разказаха любопитни факти за коледните празници, от които по-малките им приятели  бяха впечатлени.

Проектния ден продължи за ІІІ „в“ клас с изработването на традиционни български сурвачки, напътствани от представители на Исторически музей в град Поморие, една съвместна инициатива, която беше осъществена и трапеза за Бъдни вечер.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРОЕКТ „Пътешествие по най-дългата река в България“

ІІІ „в“ клас, кл. ръководител Галина Русева

           Учениците от 3 в клас работиха върху темата „Пътешествие по най-дългата река в България“. Част от тях изготвиха презентации, с които запознаха своите съученици с някои от най-големите наши реки, техните дължини, от къде извират, къде се вливат, кои части на България напояват.

           В презентацията за най-дългата наша река, река Искър, видяхме клип, сниман с дрон, при местността „Калето“.

           Учениците с изключителен интерес изработиха и лапбук върху географски карти на България. Освен информация за реките, намериха и научиха какво е пречиствателна станция, как тя пречиства водите на реките, какво е атомна електроцентрала.  

                               ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект   “ Високи сини планини, реки и златни равнини“          

  ІІІ “ А“ клас, класен ръководител Таня Цонева

         Днес, 29.11.2019 година, учениците от 3 „а“ клас  финализираха работата си по проектна тема „Високи сини планини, реки и златни равнини“.

         Екипите изработиха  лапбук и го представиха. Информацията, която презентираха по –интересен начин, ще  използват в предстоящите часове по Човекът и обществото.

         За първи път учениците работиха с QR кодове.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект – „Моят Бургас – в миналото и днес“

ІІ „а“ клас, кл. р-л г-жа Румяна Кръстева и учител ГЦОУ г-жа Анна Петрова

Днес, 29.11.2019 г., учениците от 2 а клас проведоха поредния иновативен урок на тема: „ Моят Бургас – в миналото и днес“.  Екипите представиха своята информация по интересен начин. Отговорите от кръстословиците, които решаваха, зададоха подтемите на всеки екип.

         Под звуците на любими бургаски песни, ученици четоха и рецитираха вълнуващи стихове на Христо Фотев, Петя Дубарова и на нашата гостенка – поетесата Светла Гунчева /баба на наша ученичка/.

         Изключително голям интерес предизвика довършването на крайния продукт от работата на децата – Книга за Бургас. За изработването и голяма заслуга има г-жа Петрова и част от родителите. Г-жа Младенова, майка на Никола, ни изненадаха с оригинална книжка за миналото на родния ни град.

        Учениците, ние и гостите се потопихме в емоционална и празнична атмосфера в навечерието на Никулден- празник на Бургас.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ “ Транспортно средство ти си избери и по най-лесен начин се придвижи”

ІІ „б“ клас, кл. р-л г-жа Надя Петрова

На 29.11.2019 г. учениците от  II “ б” клас, с класен ръководител г-жа Надя Петрова, финализираха втория си проект на тема “ Транспортно средство ти си избери и по най-лесен начин се придвижи”.

              За целта, класът беше разделен на три отбора. На всеки екип имаше поставени различни задачи за предварителна подготовка, свързани с видовете транспортни средства, които се движат по суша, по въздух и по вода. Всяко едно от децата имаше индивидуална работа в своя отбор. 

              Всеки екип подготви информация, снимки и рисунки за съответната група транспортни средства, а именно:

               I екип „Автобус“ – транспортни средства, които се движат по суша;

              II екип „Кораб“ – транспортни средства, които се движат по вода;

            III екип „Самолет“ – транспортни средства, които се движат по въздух. 

              На 29 ноември второкласниците работиха в екип със своите родители,  и изработиха постери, 3Д макети и модели на транспортните средства от своята група.

              По темата се включи с интересен разказ и кратък филм госпожа Снежана Георгиева, родител на дете от класа, която ни запозна подробно с мостика (управлението) на граничен катер.

              По време на работата, всички си помагаха задружно, обединени от общата цел.

              На финала децата научиха за видовете транспортни средства, които се използват в днешно време и в миналото.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ „ФОРМИТЕ ОКОЛО НАС

І „г” клас,  г-жа Бакърджиева,г-жа Червенкова

В организационния етап в І „г” клас се проведе беседа, в която учениците обясниха как изглеждат геометричните фигури: квадрат, правоъгълник, кръг, триъгълник и тяхното приложение. Учениците се запознаха с  обекти в природната и обществената среда. Наблюдение извън училище,  търсиха  и откриваха колкото е възможно повече геометрични фигури в двора, в сградите, на улицата, в превозните средства, в парка, в природата.

За втория етап учениците дискутираха къде и какви форми ни заобикалят. Оформиха се групи, според желанието какво биха представили на останалите. Изгледаха презентация подготвена от г-жа Бакърджиева. В часовете по Околен свят обсъждаха  безопасното поведение на улицата, създаваха прости схеми – начертаване/рисуване на безопасен път от дома до училището.

Описваха  обекти в природната и обществената среда около училището. В часовете по математика изпълниха малки екипни задачи – откриване и вярно преброяване на геометрични фигури. В часовете по Изобразително изкуство рисуваха къщи  в квадратна мрежа.

Продуктевен етап:  Екип 1 –  Изрязваха геометрични фигури и правиха разнообразни танграми – животни и растения

                                         Екип 2  –  Изрязваха геометрични фигури и апликираха  разнообразни танграми – предмети

                                         Екип 3  –  Изрязаха геометрични фигури и правиха  постер – улица с пътни знаци, пешеходна пътека, светофар.

                                        Екип 4  –  Изрязаха геометрични фигури от стари вестници и правиха постер с  къщи.

В помощ на екипите се включиха с огромно желание и съпричастност и родители. Работиха с желание, обсъждаха представиха своите проекти.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Бургас – моят град“

1.в клас, класен ръководител г-жа Росица Юрукова

             На 29.11.2019 г.  учениците от 1.в клас завършиха  втория си проект на тема „Бургас – моят град“. Две седмици  по- рано  децата бяха разделени на 4 екипа , а след това получиха индивидуалните си задачи, които много отговорно подготвиха заедно със своите родители. На 29 ноември първокласниците работиха екипно по създаването на своите постери и изпълнението на екипните си задачи. В помощ на екипите се включиха родители. По- късно екипите презентираха своята работа пред гостите си – г-жа Жекова и г-жа Генова  – зам. директори на училището и  родители, като всяко дете представи изпълнението на своята индивидуална задача. Целта на проекта беше учениците от 1.в клас да научат повече, а също и  интересни факти за своя град по различен и забавен начин.

             Работа по проекта мотивира първокласниците, техните родители и  учителите им – г-жа Юрукова и г-жа Маринова за  следваща проектна работа, като начин да изявяват  своите най- добри страни – умения за презентиране, умение да изслушват съучениците се, търпеливост, отговорност към поставените задачи и стремеж  да надградят  знанията си по темата.

             Трудностите по време на реализирането на проекта са свързани с това , че учениците все още не могат да четат и да пишат, нуждаят се от помощ при изпълнение на индивидуалните си задачи, а също и при екипната работа.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ „БУРГАС – МОЙ ГРАД НА МЕЧТИТЕ“

ІІ „в“ клас, класен ръководител Антония Терзиева

 

На 29.11.2019 г. , учениците от ІІ „в“ клас, с класен ръководител г-жа Антония Терзиева, финализира проекта „Бургас – мой град на мечтите“ .

              Разпределянето на задачите между екипите:

–        Екип „Пролет“- изготвяне на табло на тема Бургас в миналото. Търсене и оформление на информацията. Намиране на подходящи снимки на града от миналото. Изработка на папирус, върху който ще се сложи информацията по темата.

–        Екип „Лято“- изготвяне на табло на тема Бургас днес. Описание как се е променил града в наши дни- сгради, инфраструктура, фестивали. Изготвяне на табло- корабче, върху което ще се подреди намерената информация.

–        Екип „Есен“- изготвяне на табло на тема известни личности родени в Бургас.Намиране на информация за тях, прилагане на снимки.

–        Екип „Зима“- изработка на герба на Бургас – символика, намиране на стихотворение за града, знаме.

              Обща задача на  четирите екипа  да изработят тематична украса – декор от рибарска мрежа, с морски обитатели, мини аквариум, един от символите на града- фарът на пристанището.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРОЕКТ

„Нашият свят през погледа на Слънчевата система“ 

V „б“, V „в“ и V „г“ клас

              Във връзка с дейностите по иновация на 15.11.2019 г. се проведе първият от поредицата модулни уроци в прогимназиален етап.

             Учениците от V-те класове работиха разделени на екипи, за реализиране на определени проектни задачи по три предмета, върху темата „Нашият свят през погледа на Слънчевата система”.             

              Първият етап включваше подбор на информация и придобиване на нови знания за успешна работа на отборите по определените от учителите задачи.

              В часовете по Информационни технологии учениците изработиха свои собствени „Слънчеви системи“.            

              По Човекът и природата – обогатиха знанията си за планетите от Слънчевата система, възможностите за живот на тях и навлязоха в света на екзопланетите.

              Петокласниците приложиха своите знания за състава на Слънчевата система, вътрешния строеж на Земята, последиците от движенията ѝ и влиянието, което оказва Луната върху Земята и в часовете по География и икономика, като използваха един по различен интерактивен начин със “сладък вкус”.

              Въодушевени от темата част от учениците създадоха комикс  или своя приказка за Космоса. 

 

Учители: География и икономика – г-жа Йонка Милева

                   Човекът и природата – г-жа Стефка Павлова

                   Информационни технологии – г-жа Даниела Недялкова и г-жа Величка Колева

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ „ОПОЗНАВАМ ЕЗИКА НА КАРТАТА“

ІІІ “ А“ клас, класен ръководител Таня Цонева

 

Опознавам езика на картата

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРОЕКТ „ПРЕД ГЕОГРАФСКАТА КАРТА“

ІІІ “ г“ клас, класен ръководител Мариана Христова

           Учениците от ІІІ г клас  финализираха своя първи проект на тема „ Пред географската карта” .

          Класът се състои от 23 ученици, като за проекта е разделен на 4 екипа. Трите екипа са по шест деца, а четвъртият е с 5 деца.

          На всичките четири екипа бяха поставени задачи за предварителна работа. Самостоятелно да търсят материали – снимки, информация в интернет пространството свързани с темата, като в Часовете по Човекът и обществото учениците получиха начални знания за посочената тема.

         Задачите бяха разпределени по екипи, като всеки екип чрез беседа разказа за изпълнението им.

         Първи екип – Да проучи и разкаже защо е необходимо да се запознаем с географската карта, за какво ще ни служи тя.

        Втори екип – Да проучи и подготви материали за карта на България.

        Трети екип – Да позготвят условните знаци на картата.

        Четвърти екип – Да разкажат и покажат чрез презентация цветовете на географската карта.

         След представянето и изпълнението на поставените задачи от екипите, учениците усвоиха и надградиха знанията за географската карта. Разбраха смисъла от небходимостта да се познават  условни знаци, усвоиха посоките, работиха задружно в екип, забавляваха се имаше доста положителни емоции.  За финал всечи ученик, направи опит да създаде своя географска карта на България, което допринесе за изявата им като художници.  Направиха си изложба със свои рисунки.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ПРОЕКТ “ ТРУДЪТ КРАСИ ЧОВЕКА“

II “б” клас, класен ръководител г-жа Надя Петрова

На 25.10.2019 г. учениците от  II “б” клас, с класен ръководител г-жа Надя Петрова, финализираха първия си проект на тема “Трудът краси човека”.
За целта, класът беше разделен на четири екипа от по шест ученици. На всеки екип имаше поставени различни задачи за предварителна подготовка, свързани с няколко професии. Всяко едно от децата имаше индивидуална работа в своя отбор. 
Всеки екип подготви информация, снимки и рисунки за съответната професия, а именно:
I – ви отбор: професия “Космонавт”
II – ри отбор: професия “ Хлебар и сладкар”
III – ти отбор: професия “ Полицай”
IV – ти отбор: професия “Лекар и ветеринар”
В помощ на екипите се включиха с огромно желание и съпричастност и родители. По-късно екипите презентираха своята работа с голямо вълнение и радост. Денят измина в много творчески емоции и непринудена обстановка.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ „ПРОФЕСИИТЕ В МОЯ РОДЕН ГРАД В МИНАЛОТО, В НАСТОЯЩЕТО И В БЪДЕЩЕТО

ІІ „а” клас, класен ръководител Румяна Кръстева

Учениците от ІІ „а” клас, с класен ръководител г-жа Румяна Кръстева и г-жа Анна Петрова – учител в ГЦУОД, финализираха първия си иновативен проект по Околен свят на тема „Професиите в моя роден град в миналото, в настоящето и в бъдещето“.  

        Работиха задружно, обсъждаха своите идеи в екипите и направиха първите си презентации. 

        Малките ученици достигнаха до извода, че всички професии  са важни, затова трябва  да се уважава трудът на хората.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект „Златна есен“

І „в” клас, класен ръководител г-жа Росица Юрукова

     На 25.10.2019 г.  учениците от 1.в клас финализираха първия си проект „Златна есен“. По- рано  децата бяха разделени на 4 екипа по предварително подготвен жребий, а след това получиха индивидуалните си задачи, които много отговорно подготвиха заедно със своите родители. На 25 октомври първокласниците работиха екипно по създаването на своите постери и изпълнението на екипните си задачи. В помощ на екипите се включиха родители. По- късно екипите презентираха своята работа пред гостите си – г-н Иванов – директор на ОУ „Свети княз Борис І“, г-жа Генова и г-жа Жекова – зам. директори на училището и  родители, като всяко дете представи изпълнението на своята индивидуална задача. Децата се справиха прекрасно.

      Денят за първокласниците беше различен и забавен, , но и един нов начин да научат много за сезона есен. Презентацията даде възможност на всяко дете да направи първия си опит да говори пред публика,  представяйки своята работа и се превърна в истински празник за всички присъстващи.

       Господин Иванов, госпожа Генова и госпожа Жекова поздравиха учениците от 1.в клас за успешното им представяне и им пожелаха още много успехи.

        Днешната отлична работа по проекта мотивира първокласниците, техните родители и  учителите им – г-жа Юрукова и г-жа Маринова за  следваща проектна работа, като начин да изявяват  своите най- добри страни.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ПРОЕКТ „МОЯТ ЛЮБИМ ПРИКАЗЕН ГЕРОЙ

І „г” клас, класен ръководител г-жа Нели Бакърджиева

 

  На 25.10.2019 г. учениците от І „г” клас, с класен ръководител г-жа Нели Бакърджиева, представиха първия си иновативен проект на тема „Моят любим приказен герой „.  

      За целта класът, беше разделен на четири  екипа.     

      На екипите бяха поставени различни задачи за предварителна работа:

      І-ви екип  – Драматизация на приказката „Житената питка“

      ІІ-ри екип – Рисуване на героите от приказката и оформяне на книжка с илюстрации

      ІІІ-ти екип – Колаж с любими приказни герои

      ІV-ти екип – Изработване на маски на  приказните герои

      Първокласниците направиха първите си стъпки в ПБО  и придобиване на умения за работа в екип .  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОЕКТ „ЗНАМ СВОИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ”

ІІІ „в” клас, класен ръководител г-жа Галина Русева

 

  На 25.10.2019 г. учениците от ІІІ „в” клас, с класен ръководител г-жа Галина Русева, финализираха първия си проект на тема „Знам своите права и задължения“.  

      За целта класът, от 25 ученици, беше разделен на три  екипа по шест ученици и един екип със седем ученици.

      На четирите екипа се поставиха различни задачи за предварителна работа:

      І-ви екип Да проучи и подготви материали за изготвянето на постер с правата и задълженията на всички български граждани.

      ІІ-ри екип Да подготви материали за изготвянето на постер с правила на класа.

      ІІІ-ти екип Да проучи и подготви материали за изготвянето на постер с професиите, свързани с реда и законите в Република България.

      ІV-ти екип Да проучи и подготви материали за изготвянето на постер- календар с рождените дни на всички ученици в класа.

      Третокласниците имаха близо една седмица за подготовка на материалите си.

        В класната стая имаше настроение и положителни емоции. Учениците много се забавляваха с ПБО – нестандартния начин на протичане на учебните часове.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПРОЕКТ „МОЕТО СЕМЕЙСТВО В УЧИЛИЩЕ Е МОЯТ КЛАС

ІІ „в” клас, класен ръководител г-жа Антония Терзиева

 

На 25.10.2019 г. учениците от ІІ „в” клас, с класен ръководител г-жа Антония Терзиева, финализираха първия си иновативен проект по Околен свят на тема „Моето семейство в училище е моят клас“.  

      За целта класът, беше разделен на четири  екипа, с имена на четирите годишни сезона: Пролет, Лято, Есен, Зима.     

      На екипите бяха поставени различни задачи за предварителна работа:

      І-ви екип  работи по темата „Моите права в училище”.

      ІІ-ри екип работи по темата „Моите задължения в училище”.

      ІІІ-ти екип работи по темата „Какво обичам да правя в училище?”.

      ІV-ти екип работи по темата „Моят клас- моите приятели”.

      Второкласниците работиха много емоционално, обсъждаха своите идеи в екипите и достигнаха до крайната цел. Презентираха екипната си работа и направиха общ постер „Моето семейство в училище е моят клас“.  

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проект „Моят приказен герой“

На 3 октомври учениците от Іг клас с класен ръководител г-жа  Нели Бакърджиева проведоха интерактивен урок „ЖИТЕНАТА ПИТКА“. Гости в часа бяха директорът на ОУ „Св.княз Борис І“ г-н Александър Иванов и заместник директорът г-жа Радостина Генова.

  Актьори от Държавен  куклен театър – Бургас и петокласничка от V г клас представиха приказката пред децата и събудиха интереса им към приказното творчество и четенето. Децата  участваха активно и чрез използване на електронни ресурси  обобщиха  езиковите и речеви единици – звук, сричка, дума, изречение, текст. Въпреки присъствието на гости и малкия си опит като ученици се справиха много добре. Това беше и час, в който г-жа Бакърджиева въведе учениците в първия проект “ Моят любим приказен герой“, по който ще работят през  месец октомври.

Предстоят работа по  екипни задачи. И така малките първокласници ще направят първи стъпки в Проектно базираното обучение като Иновативна паралелка.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Проект „Златна есен“

На 4 октомври Ів  клас с класен ръководител г-жа Росица Юрукова също стартира своя първи проект „Златна есен“. Гост в часа беше г-жа Генова – заместник директор.

Първи етап – сформиране на екипите. Децата оцветяваха есенни листа. Екипите бяха сформирани според броя на жълтите листа. Предстои получаване на екипни задачи и тяхното изпълнение.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..