Мото

РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР:
Александър Иванов

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Диана  Жекова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Радостина  Генова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР АСД