Мото
head

РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР:
Галина Илчева Жишева
Висше филологическо образование – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Велико Търново.
I-ва ПКС по „Организация и управление на образованието“.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Диана Георгиева Жекова
Специалност: начална училищна педагогика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1997 година.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР АСД
Живка Тодорова Гергова
Специалност: начална училищна педагогика с чужд език, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1996 година.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР АСД
Цветелина Атанасова Атанасова
Специалност: стопанско управление, получена в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас през 2009 г.; специалност:публична администрация, получена в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – град Свищов през 2015 г.