Мото
head

РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР:
Галина Илчева Жишева
Висше филологическо образование – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Велико Търново.
I-ва ПКС по „Организация и управление на образованието“.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Диана Георгиева Жекова
Специалност: начална училищна педагогика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1997 година.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Радостина Гошева Касабова
Специалност:  българска филология, получена в Бургаски Свободен Университет през 2006 година; учител по английски език, Тракийски университет – Стара Загора през 2011 г.; управление на организациите в образованието, културата и изкуството, получена в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас през 2012 г. ; начален учител, получена  в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас през 2016 г.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР АСД
Живка Тодорова Гергова
Специалност: начална училищна педагогика с чужд език, получена в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас през 1996 година.