Мото
head

РЪКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР:
Галина Илчева Жишева
Висше филологическо образование – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Велико Търново.
I-ва ПКС по „Организация и управление на образованието“.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Диана Георгиева Жекова
Специалност: начална училищна педагогика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1997 година.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Радостина Ралева Генова
Специалност: начална училищна педагогика, получена в ШУ „Константин Преславски“. II ПКС.

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР АСД
Живка Тодорова Гергова
Специалност: начална училищна педагогика с чужд език, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1996 година.