Родителски срещи

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ В НАЧАЛОТО НА ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА НА УЧЕБНАТА 2015 – 2016 ГОДИНА

 

ПГ А 18.02.16 г. / четвъртък / 17.00 Ул. „Мария Луиза“ № 5
І А 17.02.16 г. / сряда / 18.00 І етаж, стая № 1
І Б 11.02.16 г. / четвъртък / 18.00 І етаж, стая№ 7
І В 18.02.16 г. / четвъртък / 18.00 І етаж, стая№ 4
І Г 18.02.16 г. / четвъртък / 18.00 І етаж, стая№ 2
І Д 18.02.16 г. / четвъртък / 18.00 І етаж, стая№ 6
ІІ А 11.02.16 г. / четвъртък / 18.30 ІІ етаж, стая№ 13
ІІ Б 11.02.16 г. / четвъртък / 18.30 ІІ етаж, стая№ 12
ІІ В 11.02.16 г. / четвъртък / 18.30 ІІ етаж, стая№ 11
ІІ Г 11.02.16 г. / четвъртък / 18.30 ІІ етаж, стая№ 10
ІІІ А 15.02.16 г. /понеделник/ 18.00 ІІІ етаж, стая№ 19
ІІІ Б 11.02.16 г. / четвъртък / 18.00 ІІІ етаж, стая№ 20
ІІІ В 17.02.16 г. / сряда / 18.00 ІІІ етаж, стая№ 22
III Г 17.02.16 г. / сряда / 18.00 ІІ етаж, стая№ 9
ІІІ Д 17.02.16 г. / сряда / 18.00 ІІІ етаж, стая№ 15
ІV А 11.02.16 г. / четвъртък / 18.00 ІІІ етаж, стая№ 18
ІV Б 11.02.16 г. / четвъртък / 18.00 І етаж, стая№ 5
ІV В 11.02.16 г. / четвъртък / 18.00 ІІІ етаж, стая№ 17
ІV Г 11.02.16 г. / четвъртък / 18.00 ІІІ етаж, стая№ 16
V А 10.02.16 г. / сряда / 18.30 ІІ етаж, стая№ 10
V Б 10.02.16 г. / сряда / 18.30 ІІ етаж, стая№ 9
V В 10.02.16 г. / сряда / 18.30 ІІІ етаж, стая№ 18
V Г 10.02.16 г. / сряда / 18.30 ІІІ етаж, стая№ 17
VІ А 10.02.16 г. / сряда / 18.30 ІІ етаж, стая№ 11
VІ Б 10.02.16 г. / сряда / 18.30 ІІІ етаж, стая№ 22
VІ В 10.02.16 г. / сряда / 18.30 ІІІ етаж, стая№ 15
VІ Г 10.02.16 г. / сряда / 18.30 ІІІ етаж, стая№ 16
VІІ А 10.02.16 г. / сряда / 18.30 ІІІ етаж, стая№ 20
VІІ Б 10.02.16 г. / сряда / 18.30 ІІІ етаж, стая№ 19

Родителски срещи
FacebookWhatsAppTwitterGoogle+LinkedIn