Общо събрание на Училищното настоятелство

ПОКАНА

за Общо събрание на Училищно настоятелство

към ОУ “Св. княз Борис І” – град Бургас

Уважаеми родители каним Ви най-учтиво на 14.04.2016 г. (четвъртък) от 18.30 часа в актовата зала на ОУ “Св. княз Борис І”,   където ще се проведе Общо събрание, със следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността на Сдружението за 2015 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2015 г.
  3. Промяна на устава.
  4. Организационни въпроси.
Общо събрание на Училищното настоятелство
FacebookWhatsAppTwitterGoogle+LinkedIn