„Столово хранене / Училищен бюфет“

Предистория:

Когато е проектиран новият корпус за физкултурен салон, на малкото свободното място което е останало е било възможно да се направи бюфет. Съгласно действащите нормативни разпоредби уреждащи общественото хранене, за действащ стол няма достатъчно място.

Пак поради цитираните по горе разпоредби, във училищния бюфет не може да се приготвя храна, т.е. да се готви. Храната може да се доставя само пакетирана на порции. Като за целта се ползват съдове за еднократна употреба от пластмаса, което е пък нездравословно за децата и много родители спряха децата от обедна храна.

В края на миналата година, настоятелството и ръководството на училището проведоха консултативна среща със архитект за обсъждане  възможностите по преустройство на настоящият бюфет в действащ стол. Оказа се че в настоящата ситуация е невъзможно такова преустройство. Но е възможно  преустройство на помещенията с което да може храната да се доставя в термо-изолирани съдове и на място да се разлива в нормална посуда. И със това да изхвърлим пластмасовите съдове от обяда на децата.

Първоначалният план бе училищното настоятелство да финансира преустройството на помещението през лятната ваканция на тази година. Като  ще готов за нормално хранене на децата за учебната 2016/2017. Но в края на учебната година общината разпореди нова програма в която столовете за хранене във всички училища ще бъдат дадени под наем за 10 годишен период, като новите наематели се ангажират със цялостното преустройство и реновиране на помещенията. Със което се отказахме от първоначалния план и направихме постъпки това преустройство да залегне за нашият бюфет.

Към момента:

Един от участниците в  проведения търг е обжалвал процедурата  и към момента спечелият не може да започне да стопанисва бюфета. От общината временно, до уреждане на спора, са разпоредили бюфета да се стопанисва от Общинско Предприятие „ТУРИЗЪМ“.

Предвид неуредиците, при организирането на обедно хранене, продажба на храни и напитки и заплащането на обедните пакети, настоятелството инициира среща между родители, настоятелството, възпитатели, ръководството и директора на ОП“Туризъм“ за изчистване на проблемите и намиране на удовлетворяващи решения за всички страни. На срещата не присъства директора на ОП“Туризъм“, поради което решихме да изпратим писмо с проблемите които виждаме за предприемане на необходимите мерки.

  1. Да се намери гъвкав начин за плащане на храната от родителите.
  2. Да се осигурят допълнителни маси за подпомагане своевременното зареждане с храна за следващите групи, което ще осигури повече време за хранене на децата
  3. Да се ограничи продажбата на вредни храни и напитки в бюфета.
  4. Да осигури допълнителна храна под формата на мини хамбургери, странджанки и понички.

отчитаме факта че за ОП“Туризъм“ възложената задача е несвойствена, но сме уверени че ще предприемат мерки за изчистването на настоящите проблеми.

Ако някой родител има въпроси ли предложения нека пише на нашият и-мейл: u.n@oukniazboris.org

„Столово хранене / Училищен бюфет“
FacebookWhatsAppTwitterGoogle+LinkedIn