Среща: Родители, Настоятелство и Обществен съвет.

На 23 февруари ще се състои среща между Родители, Настоятелство и Обществен съвет.

Срещата е инициирана по искане на родители.

Ще се дискутират следните теми:

  • Училищен стол
  • Ученически закуски
  • Училищен плод
  • Други въпроси

Поканени са всички желаещи да присъстват.

 

Среща: Родители, Настоятелство и Обществен съвет.
FacebookWhatsAppTwitterGoogle+LinkedIn