Състав

Управителен съвет:

  1. Председател:     Десислава Георгиева Пъздеркова  – Родител
  2. Заместник -председател:   Ирина Радева Стойчева –  Учител  ОУ „княз Борис I“
  3. Златка Тодорова Илчева – Педагогически съветник ОУ „княз Борис I“

Контролна комисия:

  1. Мария Стоянова Караиванова   – Учител ОУ „княз Борис I“
  2. Живка Тодорова Гергова –            Заместник директор по АСД ОУ „княз Борис I“
  3. Росица Мирчева Динева. –            Учител ОУ „княз Борис I“
  4. Ралица Маринова Кънева –           Родител
  5. Милена Димитрова Драгиева –   Родител
  6. Веселин Дончев Дончев –              Родител

Работни групи към Настоятелството:

УСТАВ на НАСТОЯТЕЛСТВОТО