Членуване в Настоятелството?

Всеки родител, който желае, е нужно да попълни формуляр за членство ( може да се изтегли от линка по долу) и да го подаде в кабинета на заместник директора, намиращ се на трети етаж в сградата на училището. Членският внос е 12 лева  за една календарна година.

 

Формуляр: Заявление за членство