За НАС

Що е то Училищно настоятелство?

Като прескочим историческите анализи и хронология от къде, как, кога и защо е произлязло училищното настоятелство, накратко да обобщим  за съвременния гражданин на нашето общество, „Що е то Училищно настоятелство?“:

  1. В училищното настоятелство участват избрани родители от всеки училищен клас.
  2. Училищното настоятелство подпомага дейността на училището.
  3. Училищното настоятелство не е инструмент за събиране на средства за осъществяване целите на училищното ръководство!
  4. Училищното настоятелство осъществява контрол там където бюджетната обвързаност на училищното ръководство няма възможности за въздействие.
  5.  Настоятелството приветства  всички родители които имат желание да подпомогнат нашите цели, амбиции  и заинтересованост от  бъдещето на нашите деца.

Настоящите проблеми в училището, според степента на важност на учителския колектив:

  1. Училищното насилие и поведението на учениците от горните класове. При срещите със училищното ръководство е дискутирано, че основен проблем в училището  е агресивността на ученици от гоните класове както и неразбирането и противоречивата реакция на родителите на проблемните ученици.
  2. Преобразуването на училищният бюфет в училищен стол. Т.е. на учениците храната за обяд да се сервира в порцеланова посуда, а не както е в момента  тип „кетъринг“ разсипано в пластмасови опаковки. При разговори на Настоятелството, със управителя на фирмата осигуряваща обяд на учениците, е постигнато двустранно споразумение че и двете страни имат желанието сегашната практика да бъде преустановена, предвид че е нездравословна за децата.
  3. Съдействие от родители със личен труд и контакти по предстоящите проекти по подобрение на инфраструктурата и училищният ред.
  4. На последно място е събирането на средства подпомагащи дейността на Училищното настоятелство.

Всеки родител, със подпомагане дейността на училищното настоятелство ( дали със личен принос или парични средства ), действително помага на своето и всички деца в училище!

 

За предложения и сигнали от родители:  u.n@oukniazboris.org