Мото

УЧИТЕЛИ

УЧИТЕЛИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

1.Анна  Петрова – Иванова

 

НАЧАЛЕН ЕТАП на ОБУЧЕНИЕ

 1.Румяна Колева Кръстева

 2.Надя Желязкова Петрова

3.Антония Георгиева Терзиева

4.Радостина Ралева Генова

5.Марияна Недялкова Христова

6.Теодора Сашева Момчилова

7.Олга Георгиева Данданова-Стоянова

 8. Илияна Иванова Казлачева

9. Тянка Иванова Вълчанова

  10.Диана Николаева Шперова- Кирчева

  11. Недялка Андонова Тодорова

   12. Росица Христова Юрукова

   13.Нели Живкова Бакърджиева

    14.Ирина Радева Стойчева

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1. Весела Георгиева Вълчева

2. Диана Станкова Германова

3. Иванка Георгиева Стоянова – Първинска

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1.Стефка Иванова Павлова

2. Йонка Михайлова Милева

3. Татяна Даниелова Цвяткова

4.Галина Бозвелиева

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА,

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА,

ТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

1. Галина Анастасова Металкова

2. Катя Иванова Паунова

3. Драгна Александрова Стамболийска

4. Желязко Димов Дочев

5. Марислава Иванова Михова

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

1. Леонтина Иванова Дамянова

2. Валентина Лицова Костова

3. Ганка Михайлова Домусчиева

4.Радостина Гошева Касабова

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ

1. Карина Тенчева Щерева

2.Христина Радостинова Христова

3. Величка Колева Димитрова

 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 1.Люси Димитрова Гайдарджиева

2. Ваня Величкова Найденова

3.Марияна Малчева Стоянова

4. Соня Стефанова Денева

5.Росица Борисова Маринова

6.Гинка Тодорова Божкова – Милева

7.Даниела Димитрова Иванова

8. Диана  Райчова  Червенкова

9.Анна Любенова Маркова – Андреева

10.Павлина Велева Сотирова

11. Жанета Колева Младенова