Мото
head

УЧИТЕЛИ

УЧИТЕЛИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 1. 1. Катя Иванова Кръстева

Специалност: Предучилищна педагогика, получена в ШУ „Константин Преславски“.

Защитила II ПКС.

В училището работи от 1993 година.

НАЧАЛЕН ЕТАП на ОБУЧЕНИЕ

 1. Олга Георгиева Данданова-Стоянова

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Защитила II ПКС.

В училището работи от 2009 година.

2. Светла Тенева Гълъбова

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, получена в  Бургаски свободен университет.

Защитила II  ПКС.

В училището работи от 1994 година.

3. Тянка Иванова Вълчанова

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Защитила II ПКС.

В училището работи от 1997 година.

4.Росица Мирчева Динева

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ШУ „Константин Преславски“.

Защитила II ПКС.

В училището работи от 1990 година.

5.Диана Николаева Шперова- Кирчева

Специалност: Начална училищна педагогика с английски език, получена в Бургаски свободен университет.

В училището работи от 2006 година

6. Недялка Андонова Тодорова

Специалност: начална училищна педагогика, получена в ШУ „Константин Преславски“.

Защитила IV ПКС.

В училището работи от 2011 година.

7. Величка Георгиева Стоева

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас.

Защитила V ПКС.

В училището работи от 2008 година.

8. Росица Христова Юрукова

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Защитила I ПКС.

В училището работи от 1997 година.

9.Нели Живкова Бакърджиева
Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“

Защитила II ПКС.

В училището работи от 2013 година.

 1.  Ирина Радева Стойчева

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ШУ „Константин Преславски“.

В училището работи от 1989 година.

 1.  Коска Господинова Терзиева

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Защитила I ПКС.

В училището работи от 2009 година.

 1.  Пепи Стефанова Атанасова

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, получена в Бургаски свободен университет.

Защитила II ПКС.

В училището работи от 2005 година.

 1.  Мария Стоянова Караиванова

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ЮЗУ Благоевград.

Защитила II ПКС.

В училището работи от 1993 година.

 1.  Румяна Колева Кръстева

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“.

В училището работи от 1992 година.

 1.  Люси Димитрова Гайдарджиева

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Защитила V ПКС.

В училището работи от 2008 година.

 1.  Радостина Ралева Генова

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ШУ „Константин Преславски“.

Защитила II ПКС.

В училището работи от 1997 година.

 1.  Илияна Тодорова Христова

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика, получена в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас.

Защитила V ПКС.

В училището работи от 2006 година.

 1.  Теодора Сашева Салабашева-Момчилова

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ПУ „Пайсий Хилендарски“.

В училището работи от 1994 година.

 1. Елисавета Александрова Иванова

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Защитила I ПКС.

В училището работи от 2012 година.

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 1. 1. Весела Георгиева Вълчева

Специалност: Българска филология/ история, получена във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

В училището работи от 1989 година.

 1. 2. Димитринка Николова Вълчева

Специалност: Българска филология/ сърбохърватски език, получена в СУ „Климент Охридски“.

Защитила V ПКС.

В училището работи от 2013 година.

 1. 3. Иванка Георгиева Стоянова – Първинска

 Специалност: Българска филология, получена в СУ „Климент Охридски“.

В училището работи от 2014 година.

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. 1.Стефка Иванова Павлова

Специалност: Химия и физика, получена в ШУ „Константин Преславски“.

В училището работи от 2016 година.

 1. 2. Йонка Михайлова Милева

Специалност: География / биология, получена в ШУ „Константин Преславски“.

В училището работи от 2003 година.

Защитила V ПКС.

 1. 3. Росица Димова Карадимова

Специалност: История/ трудово обучение, получена във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Защитила III ПКС.

В училището работи от 1989 година.

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА, ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 1. 1. Галина Анастасова Металкова

Специалност: Изобразително изкуство и трудово обучение, получена в ИПУ град Дупница.

В училището работи от 1992 година.

 1. 2. Катя Иванова Паунова

Специалност: Музикална педагогика, получена в ШУ „Константин Преславски“.

В училището работи от 2010 година.

 1. 3. Драгна Александрова Стоянова

Специалност: Физическо възпитание и спорт, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“.

В училището работи от 2010 година.

 1. 4. Желязко Димов Дочев

Специалност: Физическо възпитание и спорт, получена във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

В училището работи от 2015 година.

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

 1. 1. Леонтина Иванова Дамянова

Специалност:Руска филология/ български език и литература, получена в  ПУ „Паисий Хилендарски“.

В училището работи от 1985 година.

 1. 2. Валентина Лицова Костова

Специалност: Английска филология в Бургаски свободен университет.

В училището работи от 1990 година.

 1. 3. Ганка Михайлова Домусчиева

Специалност: Руска филология/ английски език в ПУ „Паисий Хилендарски“.

В училището работи от 1997 година.

 

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ

 1. 1. Карина Тенчева Щерева

Специалност: Математика и информатика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“.

В училището работи от 2007 година.

 1. 2. Даниела Трифонова Недялкова

Специалност: Математика и информатика, получена в СУ „Климент Охридски“.

В училището работи от 2016 година.

 1. 3. Величка Колева Димитрова

Специалност: Математика и физика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“.

В училището работи от 2016 година.

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

     1. 1.Таня Кирилова Цонева

Специалност: начална училищна педагогика, получена в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Защитила V ПКС.

В училището работи от 2015 година

 

 1. 2.Десислава Иванова Станчева-Грозева Специалност:Предучилищна и  начална училищна педагогика,
 2. получена в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.Защитила V ПКСВ училището работи от 2014 годинa
 1. 3. Галина Пейчева Русева

Специалност:Предучилищна и начална училищна педагогика, получена в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас.

В училището работи от 2011 година.

 1. 4. Антония Георгиева Терзиева

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас.

В училището работи от 2012 година.

 1. 5. Соня Александрова Григорова

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас.

Защитила V ПКС.

В училището работи от 2016 година.

 1. 6. Соня Стефанова Денева

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ШУ „Константин Преславски“.

Защитила IV ПКС.

В училището работи от 2013 година.

 1. 7. Марияна Малчева Стоянова

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в ШУ „Константин Преславски“.

Защитила V ПКС.

В училището работи от 2011 година.

 1. 8. Даниела Димитрова Ветрева

Специалност: Начална училищна педагогика, получена в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас.

В училището работи от 2016 година.