Мото

УЧИТЕЛИ

УЧИТЕЛИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

1. Катя Иванова Кръстева

 

НАЧАЛЕН ЕТАП на ОБУЧЕНИЕ

 1.Румяна Колева Кръстева

 2.Надя Желязкова Петрова

3.Антония Георгиева Терзиева

4.Таня Кирилова Цонева

5.Галина Пейчева Русева

6.Марияна Недялкова Христова

7.Теодора Сашева Момчилова

8.Олга Георгиева Данданова-Стоянова

 9. Светла Тенева Гълъбова

10. Тянка Иванова Вълчанова

11.Росица Мирчева Динева

  12.Диана Николаева Шперова- Кирчева

  13. Недялка Андонова Тодорова

   14. Росица Христова Юрукова

   15.Нели Живкова Бакърджиева

    16.Ирина Радева Стойчева

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1. Весела Георгиева Вълчева

2. Димитринка Николова Вълчева

3. Иванка Георгиева Стоянова – Първинска

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1.Стефка Иванова Павлова

2. Йонка Михайлова Милева

3. Татяна Даниелова Цвяткова

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА,

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА,

ТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

1. Галина Анастасова Металкова

2. Катя Иванова Паунова

3. Драгна Александрова Стамболийска

4. Желязко Димов Дочев

5. Марислава Иванова Михова

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

1. Леонтина Иванова Дамянова

2. Валентина Лицова Костова

3. Ганка Михайлова Домусчиева

4.Радостина Гошева Касабова

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ

1. Карина Тенчева Щерева

2. Даниела Трифонова Недялкова

3. Величка Колева Димитрова

 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 1.Илияна Тодорова Христова

2. Ваня Величкова Найденова

3.Люси Димитрова Гайдарджиева

4. Марияна Малчева Стоянова

5.Росица Борисова Маринова

6.Гинка Тодорова Божкова – Милева

7.Илияна Иванова Казлачева

8. Диана  Райчова  Червенкова

9.Соня Стефанова Денева

10.Даниела Димитрова Ветрева

11. Анна Иванова Петрова

12. Анна Любенова Маркова