Мото

УЧИТЕЛИ

УЧИТЕЛИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

1. Катя Иванова Кръстева

 

НАЧАЛЕН ЕТАП на ОБУЧЕНИЕ

 1.Румяна Колева Кръстева

 2.Надя Желязкова Петрова

3.Антония Георгиева Терзиева

4.Таня Кирилова Цонева

5.Радостина Ралева Генова

6.Марияна Недялкова Христова

7.Теодора Сашева Момчилова

8.Олга Георгиева Данданова-Стоянова

 9. Илияна Иванова Казлачева

10. Тянка Иванова Вълчанова

  11.Диана Николаева Шперова- Кирчева

  12. Недялка Андонова Тодорова

   13. Росица Христова Юрукова

   14.Нели Живкова Бакърджиева

    15.Ирина Радева Стойчева

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1. Весела Георгиева Вълчева

2. Диана Станкова Германова

3. Иванка Георгиева Стоянова – Първинска

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1.Стефка Иванова Павлова

2. Йонка Михайлова Милева

3. Татяна Даниелова Цвяткова

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА,

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА,

ТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

1. Галина Анастасова Металкова

2. Катя Иванова Паунова

3. Драгна Александрова Стамболийска

4. Желязко Димов Дочев

5. Марислава Иванова Михова

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

1. Леонтина Иванова Дамянова

2. Валентина Лицова Костова

3. Ганка Михайлова Домусчиева

4.Радостина Гошева Касабова

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ

1. Карина Тенчева Щерева

2. Даниела Трифонова Недялкова

3. Величка Колева Димитрова

 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 1.Илияна Тодорова Христова

2. Ваня Величкова Найденова

3.Люси Димитрова Гайдарджиева

4. Марияна Малчева Стоянова

5.Росица Борисова Маринова

6.Гинка Тодорова Божкова – Милева

7.Павлина Велева Сотирова

8. Диана  Райчова  Червенкова

9.Соня Стефанова Денева

10.Даниела Димитрова Иванова

11. Анна Иванова Петрова

12. Анна Любенова Маркова