Мото
head

УЧИТЕЛИ

УЧИТЕЛИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

1. Катя Иванова Кръстева

 

НАЧАЛЕН ЕТАП на ОБУЧЕНИЕ

 1.Румяна Колева Кръстева

 2.Мария Стоянова Караиванова

3.Антония Георгиева Терзиева

4.Елисавета Александрова Иванова

5.Галина Пейчева Русева

6.Илияна Тодорова Христова

7.Теодора Сашева Момчилова

8.Олга Георгиева Данданова-Стоянова

 9. Светла Тенева Гълъбова

10. Тянка Иванова Вълчанова

11.Росица Мирчева Динева

  12.Диана Николаева Шперова- Кирчева

  13. Недялка Андонова Тодорова

   14. Величка Георгиева Стоева

   15. Росица Христова Юрукова

   16.Нели Живкова Бакърджиева

    17.Ирина Радева Стойчева

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1. Весела Георгиева Вълчева

2. Димитринка Николова Вълчева

3. Иванка Георгиева Стоянова – Първинска

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

1.Стефка Иванова Павлова

2. Йонка Михайлова Милева

3. Росица Димова Карадимова

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА,

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА,

ТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

1. Галина Анастасова Металкова

2. Катя Иванова Паунова

3. Драгна Александрова Стоянова

4. Желязко Димов Дочев

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

1. Леонтина Иванова Дамянова

2. Валентина Лицова Костова

3. Ганка Михайлова Домусчиева

4.Радостина Гошева Касабова

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ

1. Карина Тенчева Щерева

2. Даниела Трифонова Недялкова

3. Величка Колева Димитрова

 

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 1.Таня Кирилова Цонева

2.Десислава Иванова Станчева-Грозева

3.Люси Димитрова Гайдарджиева

4. Марияна Малчева Стоянова

5. Даниела Димитрова Ветрева

6.Гинка Тодорова Божкова – Милева

7.Илияна Иванова Казлачева

8.Марияна Недялкова Христова

9.Соня Стефанова Денева