Администрация

     НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:

  1. Фани А. ТопаловаГлавен счетоводител
  2. Фанка М. Аладжова – Технически секретар
  3. Гюлтен М. Садула – Домакин
  4. Мюмюн М. Салиф – Работник, поддръжка
  5. Нарбеяз Ю. Ариф – Чистач
  6. Гюлтен М. Мехмед – Чистач