Контакти

Адрес
ОУ “Св. Княз Борис I”
ул. „Свети Климент Охридски“ № 31, 8000 Жилищен комплекс Възраждане, Бургас
Приемно време - Директор

Вторник, Четвъртък

от 10:00ч. до 12:00 ч.

Телефон и email
Име, фамилия работа телефон факс
Александър Иванов
Директор 056/846052 056/846052
Диана Жекова Зам.-директор УД 056/846053
Зам.-директор АСД 056/846053
Анна Кожухарова ЗАС 056/846054 056/846054
Контакти за подаване на сигнали за нередности, измама и корупция: 200206@edu.mon.bg