Иновативно училище

„Пътят продължава…нов, оригинален, творчески, насочен към бъдещето”

От  учебната  2019/2020 г ОУ  Свети  княз  Борис  I   град  Бургас  има  статут  на иновативно училище Тук ще публикуваме всякаква информация която има отношение към дейността на нашето училище по тази инициатива както и за предстоящи събития свързани с нея . 

Проект „На пътешествие из родината” – Човекът и обществото и български език и литература

ІІІ г клас – кл. р-л г-жа Радостина Генова

 

     На 15.12.22 г. с учениците от ІІІ г клас се провежда интердисциплинарен проект, включващ предметите Човекът и обществото и български език и литература.

     Учениците бяха разпределени в четири групи. Работиха самостоятелно по своите пътешествия, като следват резултатите от крайните точки:

I гр. град Смолян – град Русе II гр. град Видин – град Сандански

III гр. град София – град Бургас IV гр. град Варна – град Кюстендил.

     В пътешествието трябва да изберем маршрута си и да включим максимално всички проучени географски обекти, забележителности и природни чудеса на България.

     Екипите презентирайте своите пътешествия, след което работят по три интерактивни игри в приложението Learning Apps.

     Проектът завършва с отработването на 30 тестови въпроса. Тази екипна задача беше за време – „Най-бързо справилия екип“.

     Емоциите и вълненията не липсват, но знанията и предварителната работа в географската част на „Човекът и обществото“ дадоха превес.


ИНОВАТИВЕН БИНАРЕН УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МУЗИКА

          С един от големите шедьоври на Българското възраждане – стенописа на Захарий Зограф „Колело на живота“, както и с емблематичния концерт на Антонио Вивалди – „Четирите годишно време“, се запознаха учениците от V „а“ клас на ОУ „Св. княз Борис I” в иновативен бинарен урок по български език и литература и музика. Децата има възможност да преживее виртуално пътешествие до Преображенския манастир, където върху южната стена на главната манастирска църква е изрисуван забележителният стенопис. С помощта на своя преподавател по български език и литература г-жа накова учениците разкриха вплетените в колелото се представят за цикличността на това последно време изборите в човешкия живот предопределят съдбата на всеки от нас.

Представата за годишния цикъл на децата открива и чрез класическата музика. С „Четирите годишни времена“ на Антонио Вивалди ги запознах лично г-н Александър Иванов, директор на ОУ „Св. княз Борис I”. В известните мелодии учениците успяха да разпознаят как звучи песента на птиците през пролетта, лятната буря, отлитащите есенни ята и топлината на домашното огнище през зимата.

Специални гости в класната стая бяха г-н Александър Иванов, директор на ОУ „Св. княз Борис I”, г-жа Веселка Тодорова, старши експерт по Обществени науки, гражданско образование и религия, и г-жа Диана Жекова, зам.-директор УД.

 


 

Проект „ Да полетим към …” – Математика, Български език и Технологии и предприемачество

ІІІ г клас – кл. р-л г-жа Радостина Генова

 

       На 10.11.22г. с учениците от ІІІ г клас се провежда първият проектен ден (за тази учебна година) интердисциплинарен блок-час, като иновативна паралелка, по Математика, Български език и Технологии и предприятие.

       Гости в проектния ден бяха: г-жа Петя Петрова – началник на РУО Бургас, г-н Александър Иванов – директор на ОУ „Св. княз Борис І“, г-жа Диана Жекова – зам.-директор, педагогическият съветник г-жа Златка Илчева и много родители.

       Учениците бяха разпределени в три групи. Работиха сами, като следват следващите им стъпки в писмо-указание. Отговорниците в част І – Математика раздадоха, на всеки ученик от екипа, задачи записани на геометрична фигура. След което беше извършена проверка, като в нея се включвате и гостите. Екипите трябваше да получат имена от записаните букви във фигурите, които участваха в част ІІ – Български език. Докато други двама представители на екипите отработват задачите в част ІІ – сканиране на QR код и диктуване с оставяне на празни полета за довършване в групите, останалите ученици се забавляват с интерактивна игра пъзел, направена за целите на часа.Следващите екипи провеждат „мозъчната си атака“ за цялостно попълване и завършване на текста, който е написан на поредна геометрична фигура.

       Учениците бяха поздравени от всички показани за невероятния проектен ден, за знанията и уменията си, които демонстрираха.

 

 

 

Учебна 2021 – 2022 година

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

В периода 28.03.-30.03.2022 година ОУ „Свети княз Борис I“ – град Бургас беше домакин по Национална програма „Иновации в действие“ Модул 1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“. Гости бяха учители и ученици от партниращите училища: 7 СУ „Найден Геров“ – град Варна, ОУ „Васил Левски“ – град Кърджали и ЧПГ „Образователни технологии“ – град София.

       По време на мобилността, под мотото „Традиции и иновации“ се демонстрират иновативни идеи и добри практики като „Ученици учат ученици“, модулно обучение и приемственост, бинарни и интердисциплинарни уроки и урок извън класната стая, в които бяха участници и гостуващите ученици.

       В публичната изява участваха и четирите училища, както и представители на родителите и Обществения съвет към ОУ „Свети княз Борис I“ – град Бургас. Гост на събитието беше старши експерт по „Чужд език и по майчин език“ Жанета Димитрова от РУО Бургас, която извършва мониторинг на мобилността.

        Мобилността за популяризиране и мултиплициране на добри иновации беше отразена и в местните медии – сайт Община Бургас, Дарик радио, Регионална телевизия Канал 0.

График проекти І срок 2021-2022г.