История

ЗА ПГ по ТХВП „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – МОМЧИЛГРАД
От 28.06.2016 година със Заповед на МОН № РД-14-72/28.06.2016 г. училището е наследник на две професионални гимназии:
1. ПГ по МЛП „Васил Левски“ Момчилград, началото на която е поставено с акт на Министерски съвет през далечната 1959 година и
е първото професионално училище в община Момчилград. В нея са обучавани ученици в най-различни специалности: трактористи-комбайнери, шлосер-монтьори, електромонтьори, електро и газозаварчици, ковач-пресьори, стругаро-фрезисти, заварчици, оператори на металорежещи машини, машинни монтьори, оператори в шевното и тъкачното производство, моделиер-технолози, и
2. ПГ по ТХВП „Св. Св. Кирил и Методий“ – Момчилград, открита със заповед на Министъра на образованието и науката през 1992 година, в която се е извършвало обучение по следните специалности: технология на тютюна и тютюневите изделия; техника и технология на млякото и млечните изделия; оператор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия; кулинар; организация на туризма и свободното време; организация на хотелиерството; производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; производство на кулинарни изделия и напитки;
Днес в професионалната гимназия се учат ученици не само от Момчилград, но и деца от
Звездел, Джелепско, Нановица, Равен, Груево, Чуково, Седефче, Конче, Девинци и други
населени места от област Кърджали, на които се предлага обучение по следните специалности
и професии:
– Специалност ”Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, професия
„Моделиер-технолог на облекло”;
– Специалност „Производство на облекло от текстил”, професия „Оператор в
производството на облекло”;
– Специалност „Облекла по поръчка”, професия „Модист”;
– Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, професия „Готвач”;
– Специалност „Кетъринг”, професия „Ресторантьор”;
– Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”, професия „Хлебар-сладкар”.
Много реформи търпи образованието, сменят се специалностите, професиите, учениците и учителите, но не се променя основната цел – децата да получават необходимите знания, умения и ценности, за да бъдат конкурентноспособни, в която и област да продължат своя житейски път.
С успешната работа по различни европейски и национални програми и проекти, ПГ ТХВП – Момчилград стимулира възпитаниците си в дух на сътрудничество, толерантност и разбирателство да участват активно в свободния обмен на информация, знания, опит и идеи с връстниците си от страната и други европейски държави.