Летопис

За българина училището е неговата памет, огнище, в което постоянно горят въглените на онова животворно чувство на сигурност, на съпричастност към нещо общо– българският дух. Училището е място където пламъчето, което знайни и незнайни учители са поддържали в детските очи, магията без която не може да се върви напред.
ОУ “Св. княз Борис I” е първоприемник на Начално училище „Сан Стефано“ /намиращо се на площад „Сан Стефано“ в частна сграда/, отворило врати през 1906 год. През учебната 1907/1908 год. е построена сегашната сграда на училището, след което учениците и педагогическият състав биват преместени в нея.
От същата година се води и Летописна книга на училището, което вече носи името „Цар Борис“ /по повод 1000 годишнината от смъртта на княз Борис І/.


 

РЕДОВЕ ОТ ЛЕТОПИСНАТА КНИГА…

През 1909/1910 година са сформирани 7 паралелки:
Всички новоназначени учители постъпват с „постановление“ на училищното настоятелство. До учебната 1922-1923 година учителите вече са 16.

През учебната 1936/37 година се създава първа и единствена в града ученическа кооперативна библиотека – читалня между учениците от Ш-то и IV-TO отделение, която до края иа годината се сдобива с 300 книги. През същата година се създава фонд „Радиофициране на училището“.

Патронният празник на училището 15-V. и Просветния – 24.V се празнуват с беседи и хора. При годишния акт на 26. VI. 1938 година за първи път се използва радио.

През учебната 1938-1939 година училището се развива в „пълно народно основно“ като има общо 20 паралелки от I до VIII клас и общо 976 ученици. За първи път директорската длъжност се изпълнява не от главния учител, а от специално назначен и това е Стойчо Минчев Ненов.

През тази учебна година за първи път се прави дарение на училище в град Бургас. И може да се каже, че тук е началото на традицията да се правят дарения на училища. Първи дарители са:
1. Наследниците на Пеню Сънтев – Манчо Сънтев и Никола Топалов – 10 000 лв.
2. Руси и Неда Желеви – Петрови- 10 000 лв.
3. Петко Тодоров Вургарски. търговец, родом от с.Вургари, М.Търновско- 20 000 лв.
4. Братя Кацарови – търговци – 15 000 лв.
С подарените пари са закупени духови медни инструменти за ученическата музика.

През същата учебна година училището се сдобива с училищно знаме, подарено от дарителя Петко Тодоров Вургарски. Освещаването става на 16 юни 1939 година на площада „Св.Св.Кирил и Методий“ в присъствието на много официални лица.

Същата година се създава ученическа чайна за сутрешна закуска на 80 бедни ученици. Чайната се издържа изключително от останалите ученици, които ежедневно носят хранителни продукти.

През 1939-1940 година паралелките в училището са 22 със средно около 50 ученици в клас. Учителите са 25, от тях 10 са мъже.

Дарителите братя Бозвелиеви желаят тяхното дарение от 30 хил.лв. да се използва за закупуване на спортни уреди и уреждане на детско игрище при училището, което да носи името „Панайот Бозвелиев“ в памет на техния баща. През тази учебна година от фабрика „Шровасер“ – Чехия, чрез музикална къща „Българска лира“ София са доставени медни духови инструменти на обща стойност 70 хил.лв. /Днес от тях се е съхранил само барабанът/. Първият ръководител на музиката е учителят по музика Коста Екзархов.

През учебната 1943/1944 година училището е заето за немска болница. Занятията се провеждат в училище „Кирил и Методий“. През тази учебна година се сменя ръководството на училището. Новият директор е Панайот Белчев. През времето на Белчев книгата не се списва. Бележките за времето от 1943-1961 година са направени от Бърза Неделчева по данни от П.Белчев на 3.IV.1962 година.
От 9.IX. 1944 година училището е пригодено за болница на Червената армия. Учебните занятия се водят на втория етаж на училището.
След 1944 год. училището е преименувано „Д-р Петър Берон“ и носи това име до 1992 год.

През учебната 1958-1959 година със средства на родителските комитети е направена оградата на училището. При прекопаването на основите и пренасянето на камъните участват много родители и учители.

През 1960/61 година с пари от самооблагането на трудещите се е изграден третия етаж на училището. Броят на учениците се увеличава от 1276 на 1520. Обзавеждат се кабинети но физика, химия, биология, работилница по дърводелство и кухия за готварство. В двора са изградени чешма и фонтан. През лятото на 1961 година училището открива самостоятелна туристическа база в с. Садово. През същата година със средства на родителите е закупена фанфарната музика.

През 1963-1964 година за директор на училището е назначен Димитър Вълчев.

През 1972-1973 година е изработен стенописът на втория етаж от семейство Райна и Енчо Рачеви.

От 1976-1977 година директор на училището е Виолета Мицева.

От 1979-1980 година училището минава на кабинетна система и се възстановява училищното настоятелство. През същата година в училището учат 975 ученици, като средният успех с 5.08. Учителите са 47.

През 1982-1983 година започва изграждането на парното отопление на училищната сграда.

През годината на финансова и политическа криза 1991-92 паралелките са 32: по четири във всеки випуск, 5 в VI клас и 3 в VIII, плюс 1 група в ПДГ,учителите са 54.

През м.април 1992 година с решение на Общинския съвет училището е преименувано от „Д-р Петър Берон“ на „Св.княз Борис Г”
.
През 1995-1996 година в училището се обучават общо 807 ученици в 33 паралелки плюс 2 групи в ПДГ.

На 30.11.1999 година за пореден път се възстановява училищното настоятелство. Регистрирано е в съда като юридическо лице. През следващата година то става член на Асоциацията на училищните настоятелства в Бургас.

Същата година г-н Кръстю Тодоров — учител по изобразително изкуство изработва емблемата на училището, а ученичката Светлана Чиглайска от VIr клас сътвори текста на химна на училището, а Елза Паносян, учител в СМУ “Проф.П.Владигеров“ и майка на дете от I клас написва музиката на химна.

През 2003-2004 година са 627 в 24 паралелки , 2 в ПДГ, учителите са 45 . През тази година със съдействието на Училищното настоятелство и финансовата помощ на родителите са сменени всички черни дъски с бели, класните стаи са пребоядисани във ведри пастелни цветове, сменено е цялото училищно осветление.


100 години  ОУ „Св. княз Борис I“

Цялата учебна 2005-2006г. преминава под знака на 100-годишния юбилей на училището. Юбилейните дейности бяха провеждани в продължение на месеци, отлично организирани от учителите – състезания, конференции, срещи, концерт, шествие: училищно състезание „Знанието е сила и мъдрост“, Празник на буквите – І клас, Празници на чуждите езици – ІІ клас, V клас, Участие на училищен отбор в Първи национален детски олимпийски събор „Юначе“, Изложба, отразяваща историята на училището, организирана съвместно с Държавен архив, Конкурс за най-добър четец – І клас, Конкурс „Мога да пиша и съчинявам“ – ІV клас, среща на ученици с писателката Кина Къдрева, тържествена литургия за княз Борис, Училищна конференция на тема „Ролята на княз Борис за християнизирането на българската държава“, Спортен празник, тържествен педагогически съвет, откриване и освещаване на кабинета по информатика, Юбилеен концерт под надслов „Потомци на ОУ „Св. княз Борис І“, празнично шествие до Приморски парк и концерт на „Охлюва“, засаждане на юбилейно дърво и др. Изготвени бяха рекламни материали, юбилеен училищен филм и юбилеен училищен вестник, направиха се публикации в бургаски и национални медии. Проведена бе среща на педагогическата колегия със зам.-министъра на Образованието и науката доц. Кирчо Атанасов, началника на РИО – Бургас и представители на Община Бургас.


110 години ОУ „Свети княз Борис I”

 

2015-2016  учебна година преминава под знака на тържествените изяви по повод 110 години на нашето училище.

110 години дом на науката, цели 110 години ,посветени на образованието, 110 години в името на доброто на бургаските деца! Миналото, настоящето и бъдещето си дават среща тук – в ОУ ”Свети княз Борис I”. Толкова много съдби са свързани завинаги с Училището – на децата,прекрачили за първи път училищния праг, на младите учители и старшите преподаватели, на ръководството, заело се с мисията да върви към модерно образование, като не забравя възрожденската традиция. На родителите , доверили се тук децата им да намерят най-доброто възпитание и образование. Училище на поколения, които никога няма да забравят „Св. Княз Борис I”. Пътят продължава…

Празничните прояви, организирани по повод 110 години от основаването на ОУ ”Свети княз Борис I”, завършват със своята кулминация на 28 април.В двора на училището през деня ще има спортен празник,а вечерта от 18 часа беше тържественият концерт в залата на Бургаската опера.В него участие  вземат възпитаници на училището, а гости са  бивши и настоящи учители и ученици. Така цялата календарна 2015/2016 година премива под знака на тържествените изяви по повод 110 години на нашето училище.

***

Училищното летоброене продължава – с радости, с много първи неща в живота на израстващия млад човек, с упорито отстояване на професионализма в името на нашите деца.