Не на страха

Учениците от ОУ”Юрий Гагарин”-гр.Смолян отбелязаха “Не на страха в училище!”