От 01.02.2024 г. децата до 14 г. – пътуват с безплатни карти.

За да получат такава карта, родителите на децата в тази възрастова група е необходимо да подготвят следните документи:

– копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето;

– документ за самоличност на родителя/настойника, удостоверяващ постоянния или настоящия му адрес;

– актуална цветна снимка на детето.

Картите за безплатно пътуване ще бъдат издавани във всички касови салони на „Бургасбус“ ЕООД – Транспортна къща, Автогара Юг, Автогара Запад и Терминал Меден рудник.

При липса на такъв документ децата ще бъдат таксувани.