Преподаватели

ПЕДАГОГИЧЕСКИ   СПЕЦИАЛИСТИ

 

 1. Радка Б.Арнаудова –Старши учител математика и информатика
 2. Мария Ст. Димова – Старши учител по ХООС и биология и здравно образование
 3. Емилия А. Фенева – Старши учител теоретично обучение ПН  ПТТО
 4. Севдалина Н. Георгиева – Старши учител теоретично обучение ПН ХРК
 5. Гюлтен М. Юмер – Старши учител по английски език
 6. Нурай Х. Юсуф – Старши учител по немски език
 7. Исмет Х. Юсуф – Старши учител по история и цивилизации и география и икономика
 8. Виктория В. Димова – Старши учител практическо обучение ПН ХРК
 9. Севдалина Р. Йосифова – Старши учител практическо обучение ПН ПТТО
 10. Десислава Д. Анастасова – Учител по български език и литература
 11. Айхан А. Мехмед – Учител по история и цивилизации и география и икономика