Прием в подготвителна група и I-ви клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

 

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото записване на децата в І клас за учебната 202 2  – 202 3  г. Уведомете, че необходимите документи са качени в сайта на училището в раздел „Прием“, документи за записване в І клас. За Вашето удобство можете и пестете навреме да ги изтеглите, попълните и в период от 0 6 .06.202 2  г. до 1 0 .06.202  . , от  8.00 до 16.30 часа  да ги представите в училището. Необходими към публикуваните в сайта са:

  • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  • копие от акт за раждане;
  • копие на лична карта или удостоверение за постоянен/настоящ адрес, съвпадащ с подаден адрес в електронен формуляр за прием;
  • всички други документи, доказващи съответни изисквания, декларирани в регистрационната форма
  • ще се допуска по един родител за записване на детето;
  • с предимство ще родители, които предварително са били допълнили необходимите документи;
  • училището не предоставя копирни услуги

Уважаеми родители и през 202 2  –  202 3  години ще продължи ранното чуждоезиково обучение по английски език за учениците от І клас. За да се проведат 2 пъти в седмицата по 1 учебен час след задължителните часове в ОУ „Св. княз Борис І“ от учител към ЦПЛР – Бургас. За целта е необходимо родителите да попълнят заявление и декларация по известен образец. Обучението е само по заявено желание.