Прием в първи клас

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 202 3 -202 4 година

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото записване на децата в І клас за учебната 202 3 – 202 4 г. За вашето удобство и пестене на време да ги изтеглите, попълните и в период от 0 5 .06.202 3 г. до 1 2 .06.202 . , от 8.00 до 16.30 часа да ги представите в училището. Необходими документи към публикуваните в сайта са:

  • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  • копие от акт за раждане;
  • копие на лична карта или удостоверение за постоянен/настоящ адрес, съвпадащ с подаден адрес в електронен формуляр за прием;
  • всички други документи, доказващи съответни изисквания, декларирани в регистрационната форма ;
  • ще се допуска по един родител за записване на детето;
  • с предимство ще родители, които предварително са били допълнили необходимите документи;
  • училището не предоставя копирни услуги.

За І-ви клас необходими документи за медицински специалист в училище:

  • Медицински талон, издаден от личен лекар – Приложение № 5 и № 6;
  • От амбулаторната карта да се преснима страницата с „ваксинации и имунизации“;
  • Ако детето има хронично изпратено да се представи да се представи копие от Епикриза или решение на ТЕЛК.

Документите се представят след началото на учебната година от 15.09. до 30.09.2023г.

Уважаеми родители и през 202 3 202 4 години ще продължи ранното чуждоезиково обучение по английски език за учениците от І клас. Провежда се 2 пъти в седмицата по 1 учебен час след задължителните часове в ОУ „Св ети княз Борис І“ от учител към ЦПЛР – Бургас. За целта е необходимо родителите да попълнят заявление и декларация по известния образец. Обучението е само по заявено желание.