Прием в първи клас

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024 -2025 година

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото записване на децата в І клас за учебната 2024 – 2025 г. За вашето удобство и пестене на време може да ги изтеглите, попълните и в период от 05.06.2024 г. до 12.06.2025 г. , от 8.00 до 16.00 часа да ги представите в училището. Необходими документи към публикуваните в сайта са:

  • удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;
  • копие от акт за раждане;
  • копие на лична карта или удостоверение за постоянен/настоящ адрес, съвпадащ с подаден адрес в електронен формуляр за прием;
  • всички други документи, доказващи съответни изисквания, декларирани в регистрационната форма ;
  • ще се допуска по един родител за записване на детето;
  • с предимство ще родители, които предварително са били допълнили необходимите документи;
  • училището не предоставя копирни услуги.

За І-ви клас необходими документи за медицински специалист в училище:

  • Медицински талон, издаден от личен лекар – Приложение № 5 и № 6;
  • От амбулаторната карта да се преснима страницата с „ваксинации и имунизации“;
  • Ако детето има хронично изпратено да се представи да се представи копие от Епикриза или решение на ТЕЛК.

Документите се представят след началото на учебната година от 15.09. до 30.09.2024 г.

Уважаеми родители и през 2024  2025 години ще продължи ранното чуждоезиково обучение по английски език за учениците от І клас. Провежда се 2 пъти в седмицата по 1 учебен час след задължителните часове в ОУ „Свети княз Борис І“ от учител към ЦПЛР – Бургас. За целта е необходимо родителите да попълнят заявление и декларация по известния образец. Обучението е само по заявено желание.