Прием в полудневна подготвителна група

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

В ОУ „СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І“ – ГРАД БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 202 3 -202 4 ГОДИНА

 

Уважаеми родители,

Във връзка с предстоящото записване на децата в полудневна подготвителна група /ППГ/ за учебната 202 3 –202 4 г., за Вашето удобство и пестене на време необходимите документи могат да бъдат изтеглени, попълнете в период от 1 0.0 5 .202 3 г. до 1 6 .0 5 .202 3 г. и да ги представите в училището. Необходими към публикуваните в сайта са:

  • копие от акт за раждане;
  • копие на лична карта или удостоверение за постоянен/настоящ адрес, съвпадащ с подаден адрес в електронен формуляр за прием;
  • всички други документи, доказващи съответни изисквания, декларирани в регистрационната форма.

Уважаеми родители и през 202 3 202 4 години ще продължи ранното чуждоезиково обучение по английски език за деца от ППГ. Провеждат се 2 пъти в седмицата по 1 учебен час след задължителните педагогически взаимодействия на децата в ОУ „Св. княз Борис І“ от учител към ЦПЛР – Бургас. За целта е необходимо родителите да попълнят заявление и декларация по известен образец. Обучението е само по заявено желание.