Ръководство

ДИРЕКТОР:
Александър Иванов

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Диана  Жекова

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР АСД