Свободни места

Свободни места в паралелките за учебната 2020/2021 г.

VIII клас – няма

IX клас – 18 свободни места в специалност “Производство на хляб и хлебни изделия”

X клас  – 1 свободно място в специалност “Кулинарни изделия и напитки” и

– 3 свободни места в специалност “”Облекла по поръчка”

XI клас – 2 свободни места в специалност “Кетъринг” и 1 свободно място в специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

XII клас – 3  свободни места в специалност “Производство на облекло от текстил”