Учители

УЧИТЕЛИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 Павлина Велева Сотирова

НАЧАЛЕН ЕТАП на ОБУЧЕНИЕ

Надя Желязкова Петрова

 Антония Георгиева Терзиева

 Марияна Недялкова Христова

 Теодора Сашева Момчилова

 Олга Георгиева Данданова-Стоянова

Илияна Иванова Казлачева

 Тянка Иванова Вълчанова

 Диана Николаева Шперова- Кирчева

Недялка Андонова Тодорова

 Росица Христова Юрукова

 Нели Живкова Бакърджиева

 Ирина Радева Стойчева

 Анна Любенова Маркова – Андреева

 Росица Борисова Маринова

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 Райна Стефанова Петкова

 Диана Станкова Германова

 Иванка Георгиева Стоянова – Първинска

Фани Михайлова Пеева

 МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Стефка Иванова Павлова

Йонка Михайлова Милева

 Татяна Даниелова Инджова

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА,

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА,

ТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Галина Анастасова Металкова

 Катя Иванова Паунова

 Драгна Александрова Стамболийска

 Желязко Димов Дочев

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

 Леонтина Иванова Дамянова

   Деница Иванова Иванова

Мария Тончева Цветанова

Радостина Гошева Касабова

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ

 Карина Тенчева Щерева

 Христина Радостинова Христова

 Величка Колева Димитрова

 Марислава Иванова Михова

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 Люси Димитрова Гайдарджиева

 Марияна Малчева Стоянова

 Соня Стефанова Денева

Анна Иванова Иванова-Стоянова

 Гинка Тодорова Божкова – Милева

Даниела Димитрова Иванова

 Диана Райчова Червенкова

 Румяна Колева Кръстева

Жанета Колева Младенова

Ивелина Янчева Янева

Соня Василева Илчева