Учители

УЧИТЕЛИ

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

Анна Иванова Иванова-Стоянова

 

НАЧАЛЕН ЕТАП на ОБУЧЕНИЕ

 

Надя Желязкова Петрова

 Антония Георгиева Терзиева

Радостина Ралева Генова

 Марияна Недялкова Христова

 Теодора Сашева Момчилова

 Олга Георгиева Данданова-Стоянова

Илияна Иванова Казлачева

 Тянка Иванова Вълчанова

 Диана Николаева Шперова- Кирчева

Недялка Андонова Тодорова

 Росица Христова Юрукова

 Нели Живкова Бакърджиева

 Ирина Радева Стойчева

 Анна Любенова Маркова – Андреева

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 Райна Стефанова Петкова

 Диана Станкова Германова

 Иванка Георгиева Стоянова – Първинска

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 Стефка Иванова Павлова

Йонка Михайлова Милева

 Татяна Даниелова Инджова

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА,

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА,

ТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

   Галина Анастасова Металкова

 Катя Иванова Паунова

 Драгна Александрова Стамболийска

 Желязко Димов Дочев

 Марислава Иванова Михова

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

 

 Леонтина Иванова Дамянова

   Деница Иванова Иванова

Ганка Михайлова Домусчиева

Радостина Гошева Касабова

 

МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ

 Карина Тенчева Щерева

 Христина Радостинова Христова

 Величка Колева Димитрова

 Марислава Иванова Михова

УЧИТЕЛИ В ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 Люси Димитрова Гайдарджиева

 Ваня Величкова Найденова

 Марияна Малчева Стоянова

 Соня Стефанова Денева

 Росица Борисова Маринова

 Гинка Тодорова Божкова – Милева

Даниела Димитрова Иванова

 Диана Райчова Червенкова

 Румяна Колева Кръстева

 Павлина Велева Сотирова

Жанета Колева Младенова